Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Interview – Hans Joachim Götz

.

Interview – Andrea Gavinelli

.

Nemoci drůbeže

.

Hygiena potravin

.

Interview – Vojtěch Coufalík

.

Vystoupení na WVC Praha 2013

.

Dražba pro nadační fond Kociánka

.

Kongresové okamžiky ze zahájení, průběhu a závěrečného ceremoniálu

.

Kongresové okamžiky mimo auditorium

.

Obraz na titulce – František Xaver Sandmann, Karlův most s památnou lípou

.