Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Radka Vaňousová

.

Postřehy ze zářijového jednání představenstva

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Nový občanský zákoník a pozice zvířat

.

Murphyho a podobné zákony

.

Suspektní diagnóza

.

Webináře 2013

.

Právní úprava společnosti s ručením omezeným od 1. 1. 2014

.

Střípky ze zasedání se zástupci KVL SR

.

Návrhy změna doplnění řádů a vnitřních předpisů KVL ČR pro jednání sněmu konaného 30.11.2013

.

Rozpočet r. 2013 + plán 2014

.

… letem veterinárním světem

.

Zkoušky uchazečů o post posuzovatel dědičných očních vad

.

Upozornění Revizní komise KVL ČR

.

Anketa

.