Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Pavel Raška

.

Legislativní smršť; Cesta dopředu, nebo nazpět?

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Dopředu, nebo nazpět – reakce na článek

.

Murphyho a podobné zákony

.

Dopředu, nebo nazpět – reakce na článek

.

Usnesení okresního shromáždění OS KVL Praha–město

.

Upozornění Revizní komise KVL ČR

.

Psychický teror

.

Nemovité věci podle nového občanského zákoníku

.

Recenze knihy Volejte veterináře

.

Nazrál čas……

.

… letem veterinárním světem

.

Anketa

.

Stomatologie koní – workshop s dr. Zwickem

.