Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Leoš Železný

.

Střípky

.

Zasedání rady Světové veterinární asociace v Taipei

.

Zakáže směrnice EU veterinářům prodávat antibiotika?

.

Upozornění na anketu k volebnímu systému do orgánů KVL ČR

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Murphyho a podobné zákony

.

Od března pro vás připravila VK KVL webináře

.

Komora veterinárních lékařů České republiky má stále co říct

.

Členské příspěvky 2013

.

Hrátky se zvířátky

.

Novelizace zákona o daních z příjmů (ZDP)

.

Může se to stát i vám

.

Úhrada pojistného na rok 2013

.

Pozvánka na jednání předsedů KVL ČR

.