Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Kateřina Slabá

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Poznámky z jednání s děkanem FVL VFU

.

Postřehy ze zasedání představenstva

.

Exprezident britské komory Stephen Ware navštívil Českou republiku

.

Murphyho a podobné zákony

.

VETfair 2013

.

Jak VETfair hodnotí vystavovatelé a návštěvníci?

.

Výzva členům komory

.

Ukázkový seminář veterinární akupunktury Praha 22. 6. – 23. 6. 2013

.

Kam vedou konzultace s lékaři

.

Tenisový turnaj 8. 6. 2013

.

Průkaz energetické náročnosti budov

.

Seriál – Antibiotika ve veterinární péči

.

Faktory ovlivňující návyky preskripce antibiotik a využití testování citlivosti mezi veterinárními lékaři v Evropě

.