Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Václav Benedikt

.

Zaujatý report ze semináře – postgraduální praxe

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Zápis ze zasedání Okresního sdružení KVL Šumperk a Jeseník konaného 20. 4. 2013

.

Ozvěny Seminář KVL Otitidy psů

.

„Cirkus” v Průhonicích třetího května 2013

.

Postřehy a dojmy z předposledního zastavení „Pojízdného cirkusu“ v Opavě 17. 5. 2013

.

Dojmy a postřehy z předposlední štace „Pojízdného cirkusu“ v Opavě 17. 5. 2013

.

Murphyho a podobné zákony

.

S policií v zádech

.

Seriál – antibiotika ve veterinární péči

.

Vzestup a pád antibiotik v chovu prasat

.

Pojem zvíře v současné právní úpravě a v novém občanském zákoníku

.

Postgraduální praxe – malé zamyšlení

.

Webináře vypsané k prvnímu červnu 2013

.