Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Luboš Hošek

.

Jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Mariboru

.

Společné vzdělávání Evropských veterinářů

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Veterinární praxe a vstup do povolání v Německu

.

Murphyho a podobné zákony

.

Plzeňský jarní cirkus

.

Welfare zvířat v kontextu evropského veterinárního společenství

.

Jsem zdravotní sestra…

.

Seriál – antibiotika ve veterinární péči

.

Odpovědnost za vady nejen u zvířat

.

Kardiologický kurz

.

Kongres KVL SR

.

Postřehy z představenstva 19.6. 13

.

Výzva výboru OS KVL Olomouc

.