Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – Mgr. Kristýna Kuncová

.

Sněm polské komory veterinárních lékařů

.

Murphyho a podobné zákony

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Projekt VETCEE

.

Jarní shromáždění v Mariboru podruhé

.

Od zlomeniny k amputaci

.

WVC 2013

.

Škody způsobené živelní pohromou

.

On-line formuláře a jejich záludnosti

.

I psi mají své dny

.

Se psem do Chorvatska jako po celé EU

.

Setkání veterinárních lékařů seniorů, absolventů z roku 1958 v Brně

.

… letem veterinárním světem

.

Výzva výboru OS KVL Olomouc

.