Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

29. veterinární ples

.

… letem veterinárním světem

.

Stopadesáté výročí narození profesora Antonína Hrůzy

.

Představujeme – Lubomír Široký

.

Opustili nás: MVDr. Karel Turek

.

Daňové kalendárium

.

Jubilanti

.

Obraz na titulce – Anonym: Narození Krista

.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

.

Jak vhodně vakcinujeme a propagujeme svá pracoviště v plzeňské kotlině

.

Murphyho a podobné zákony

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Vetmeeting KVL ČR 2014

.

Webové stránky a obchodní korporace – II. část

.

PETPASY – věc záludná

.