Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o činnosti prezidenta a viceprezidenta za období od ledna do listopadu 2014

.

Zpráva o činnosti RK v roce 2014 (1.1. – 15.10.2014)

.

Zpráva o činnosti Čestné rady KVL ČR

.

Zpráva zahraniční komise KVL ČR pro XXIII. Sněm 2014

.

Výroční zpráva Ekonomické komise KVL

.

Výroční zpráva Vzdělávací komise KVL ĆR

.

Výroční zpráva Mediální komise KVL ĆR pro XXIII. sněm v Táboře

.

Výroční zpráva o legislativní činnosti pro XXIII. sněm KVL ČR

.

Návrhy změn a doplnění řádů KVL ČR

.

Vymáhání pohledávek ve veterinární praxi

.

Informace ke stážím veterinárních lékařů a studentů, k DPH na veterinární léčiva a k elektronické evidenci tržeb

.

… letem veterinárním světem

.

Webináře 2014

.

Omluva MVDr. M. Mazochovi

.

Omluva a poděkování (chybný rok úmrtí malíře obrazu)

.