Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy Ph.D

.

Jednání představenstva KVL ČR a jednání s předsedy okresních sdružení

.

Murphyho a podobné zákony

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Jak jsme loni sněmovali

.

Postřehy ze sněmu

.

Mezinárodní kulatý stůl na Seči

.

Stávka francouzských veterinářů

.

Schůze prezidentů profesních komor

.

Změny v oblasti DPH od 1.1.2014

.

Ledvinové či jaterní selhání

.

Webináře 2014

.

Všeobecné pojistné podmínky Allianz pojišťovna, a.s.

.

Informace k platbě pojistného

.

Au! Aujeszkyho choroba

.