Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Milan Snášil CSc.

.

Konference Evropské komise k antimikrobiální rezistenci

.

Murphyho a podobné zákony

.

Jednání předsedů komisí KVL a setkání prezidenta KVL a ústředního ředitele SVS

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Daň silniční aneb Co se mění v souvislosti s rekodifi kací soukromého práva

.

Webináře 2014

.

Neúspěšná operace

.

Internetový obchod s veterinárními preparáty nevázanými na veterinární recept

.

Odčervování spárkaté zvěře

.

Upozornění – VETfair 2014 – vádemékum – předávání certifikátů kontinuálního vzdělávání

.

Měnová intervence ČNB 2013

.

… letem veterinárním světem

.

IX. Hanácká národní výstava psů Brno 4.–5. ledna 2014

.

6. středoevropský veterinární kongres (CEVC)

.