Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Luboš Borkovec

.

Zápis č. 2 z jednání Volební komise KVL ČR dne 24.02.2014

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Zajímavosti z jednání v Bruselu a související legislativní poznámky

.

Murphyho a podobné zákony

.

Solidární zvýšení daně z příjmů

.

Zásady manipulace s biologickými vzorky pro chovatele

.

Vzory doporučených formulářů

.

Nežádoucí účinky chemoterapie

.

Osmé plzeňské křtění a plesování

.

… letem veterinárním světem

.

41. veterinární volejbalový turnaj

.

Změny a doplnění vnitřních předpisů, organizačního a jednacího řádu, řádu pro udělování osvědčení a profesního řádu

.

Ohlasy z komorového semináře: Kurz medicíny drobných savců

.

Profesor Antonín Fišer se dožívá osmdesátky

.