Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Václav Benedikt

.

Anketa k tématu profesní vytížení a životní spokojenost veterinárních lékařů

.

Murphyho a podobné zákony

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

.

Upozornění voličům

.

Zánik závazku započtením

.

Podnikatel, nebo zaměstnanec?

.

Fotografická soutěž

.

… letem veterinárním světem

.

Oprava a omluva

.

Dopis ústředního ředitele SVS

.

Jak se dříve naši studenti při náročném studiu bavili

.

Webináře 2014

.

Alžírská káva po nomádsku

.