Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

.

Společné zasedání KVL ČR a KVL SR na Slovensku

.

Postřehy ze semináře – Anesteziologie

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Murphyho a podobné zákony

.

WVC 2015 a všeobecné shromáždění Světové veterinární asociace v Istanbulu

.

Výzva – anketa – Zaměstnávání veterinárních lékařů

.

Výzva kolegům

.

Webináře 2015

.

Kontrolní hlášení

.

Disce mori – část první

.

Mýty a realita ve veterinární praxi

.

Vzteklina u netopýra

.

… letem veterinárním světem

.

Z historie vzniku a působení veterinárních profesních organizací v Českých zemích

.