Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

.

Postřehy ze sněmu KVL ČR

.

Murphyho a podobné zákony

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Schůze rady a všeobecné shromáždění Světové veterinární asociace v Singapuru

.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bruselu

.

Sněm KVL SR

.

Jednání zástupců profesních komor

.

Prohlášení prezidentů profesních komor

.

Změny v dani z příjmů od roku 2015

.

Stanovisko legislativní komise k DPH od 1.1.2015

.

Není injekce jako injekce

.

Soutěž středních veterinárních škol

.

Úhrady členských příspěvků na rok 2015

.

Pozor změna adresy KVL ČR

.