Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

.

Usnesení XXIV. Sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky, který se konal dne 7. listopadu 2015 v hotelu Galant v Mikulově

.

PF 2016

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Ohlédnutí za letošním sněmem

.

Poděkování sněmu a představenstvu

.

Pohled na sněm očima pomocníka organizátorů sněmu

.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bruselu

.

EVERI GA-Brusel 2015

.

Komise IBR jednání na Ministerstvu zemědělství

.

Murphyho a podobné zákony

.

Společné jednání s pořadateli vzdělávacích akcí

.

Uznání dluhu podle nového občanského zákoníku

.

Operace se zdařila, pacient zemřel

.

Výsledky ankety zaměstnávání veterinárních lékařů

.