Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

.

Jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Iasi

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Jednání s vedením SVS, ÚSKVBL a VFU

.

XV. kongres KVL SR

.

Vstup do veterinární profese

.

Murphyho a podobné zákony

.

Skutečné sídlo jako registrační údaj

.

Jednání v Praze 14. 4. 2015 „Komise pro tlumení IBR“

.

Komplikovaný porod

.

Tenisový turnaj „ Na Dolině“ 6. 6. 2015 organizovaný společnostmi SG-VET a Veyx

.

42. ročník veterinárního volejbalového turnaje

.

Ohlédnutí za seminářem Malí přežvýkavci ve veterinární praxi

.

… letem veterinárním světem

.

Připomínáme významné osobnosti veterinární medicíny u příležitosti jejich jubilea – MVDr. František Pfaff

.