Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Webináře 2016

  Časopis Zvěrokruh 11/2016      Informace – zprávy – výzvy 9. 11. 2016 Stomatologické vybavení pro běžnou praxi – MVDr. Kateřina Slabá […]

Vlastnictví veterinárních praxí neveterinárními osobami v USA

Níže uvedené informace seznamují čtenáře s legislativním stavem řešícím vlastnictví veterinárních praxí neveterinárními subjekty v jednotlivých státech USA. U každého státu je uvedeno ANO/NE/ NEPRAVDĚPODOBNÉ/MOŽNÉ, tj. zdali je v daném státě povoleno vlastnictví veterinární praxe neveterinárním subjektem či jaká je pravděpodobnost, že bude při zažádání povoleno, a krátký komentář.

Vetmeeting 2016 – ozvěny

Vážení, byl jsem jako účastník požádán o několik pochvalných řádek do Zvěrokruhu o proběhlém letošním Vetmeetingu. Jako chronický oponent prakticky veškerého komorového dění řízeného představenstvem jsem se této úlohy s potěšením ujal, jelikož tomuto tématu mohu upřímně věnovat slova chvály.

Veterinární ples 2017

Pozvánka na veterinární ples.

Opravdu ukrutné nešvary v genetice zvířat

Teď budu možná pro některé z vás vypadat jako nějaký bláznivý molekulární purista, ale chtěla bych vás obeznámit sněkolika postřehy, které si možná, protože například ve volných chvílích zrovna neležíte v učebnicích genetiky, ani neuvědomujete.

Významní představitelé výuky a oboru Veterinární hygiena

Významní představitelé oboru a výuky Veterinární hygiena potravin a surovin živočišného původu a jejich technologií na Vysoké škole veterinární v Brně v letech 1918–1989

Lovecký příběh z Doupovských hor

Srnčí zvěř patří mezi nejhojnější spárkatou zvěř. Vyskytuje se v podstatě na celém území našeho státu. Je velmi hojně zastoupena v nížinných, méně už v horských oblastech. Biotop Doupovských hor však není pro srnčí zvěř zcela vhodný.

Loučíme se s kolegy a přáteli: MVDr. Oldřich Stibůrek

  Časopis Zvěrokruh 11/2016      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli: MVDr. Richard Weis

  Časopis Zvěrokruh 11/2016      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci LISTOPADU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů:

Obraz na titulce – Gustave Courbet: Lov se psy

Kdyby bylo po vůli rodičů, bylo by v historii umění o jednoho malíře méně a světová muzea, stejně jako soukromé sbírky o mnoho krásných obrazů chudší.