Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

.

Jak se mládne na Slovensku

.

Výzva kolegům

.

Murphyho a podobné zákony

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Vývoj v legislativní oblasti – novela Veterinárního zákona

.

Pokračování daňového maratonu s termínem podání 31. 3. 2016 za zdaňovací období 2015 u fyzických osob (OSVČ)

.

Když se potká výhřez, ruptura a evaginace

.

Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

.

Mýty a realita ve veterinární praxi

.

Středoevropský buiatrický kongres

.

… letem veterinárním světem

.

Zápis č. 1 z jednání volební komise KVL ČR

.

Reprezentační veterinární ples na Žofíně v roce 2017

.

Ubíráme se k uberizaci veterinární péče?

.