Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Radka Vaňousová

…a když už jsme u té osvěty, dovolte mi, abych vás pozvala na pohodovou společensko-vzdělávací akci pořádanou Komorou veterinárních lékařů ČR – Vetmeeting 2016. Třetí ročník této konference proběhne 24.–25. 9. 2016 již tradičně v srdci vysočiny u Sečské přehrady v hotelu Jezerka…

IV. Mezinárodní konference OIE o veterinárním vzdělávání

21.–24. 6. 2016 se uskutečnila v Bangkoku již 4. mezinárodní konference pořádaná OIE (mezinárodní organizace epizootologie) ve spolupráci s thajským ministerstvem zemědělství na téma veterinární vzdělávání. V ledovém vzduchu proudícím z klimatizace se sešlo přes 400 delegátů z celého světa.

Murphyho a podobné zákony

Vlastnosti, které přitahují ženu k muži, jsou obvykle ty samé, kvůli kterým ho za několik let nemůže vystát.

Je-li žena krásná, je buď zadaná, nebo není heterosexuální. Pokud je krásná, heterosexuální a není zadaná, pak ji určitě nikdy nepotkáte!

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

Vývoj v legislativní oblasti; Současný stav novelizace veterinárního zákona

29. června bylo v e-klepu zapsáno stanovisko LRV k materiálu: “Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, atd.”

O práci disciplinárních orgánů

V komentářích nedávno proběhlé ankety k obsahu časopisu vyslovilo několik členů přání dozvědět se více o činnosti disciplinárních orgánů. Považujeme tedy za vhodné seznámit čtenáře s tím, jak vypadá zpracování stížnosti na veterinárního lékaře, která dorazí na sekretariát KVL.

Slovenské kongresování

V tomto roce jsem se rozhodl zúčastnit se odborného semináře v zahraničí. Vzhledem k tomu, že neoplývám znalosti jazyka anglického logicky padla volba na účast již XVI. Kongresu Komory veterinárních lékařů Slovenské republiky.

Výživa suchozemských želv

Typické zástupce herbivorních druhů želv nacházíme například mezi druhy rodu Testudo, Stigmochelys, Centrochelys, Gopherus či Malacochersus. Převážně herbivorními druhy s občasným příjmem živočišné stravy jsou zástupci rodů Homopus, Chersina, Pyxis či Geochelone. Vaše želva patří do skupiny první (Testudo horsfieldii).

Jak se nejlépe zajistit na stáří

Zlato má za sebou nejlepší čtvrtle.. za posledních deset let a zájem o ně je pochopitelně vysoký. Stále častěji vyvstává otázka: „Měl bych investovat do zlata pro odchod do důchodu?“

Rozhovor s prezidentem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat – Dr. Milošem Urbanem

Před několika lety jsme přijali obecně v asociacích používaný princip tzv. rolujícího prezidentství, tzn. nově zvolený budoucí prezident se dva roky seznamuje s během asociace, dva roky je prezidentem výkonným a dva roky slouží jako past prezident a k těmto členům prezidia jsou každé dva roky dovoleni další čtyři členové.

Veterinární ples 2017

Pozvánka na veterinární ples.

Z deníčku krále Sisyfa

Bohové odsoudili Sisyfa, aby bez ustání valil balvan až na vrchol hory, odkud kámen svou vlastní .. hou opet spadne. Z nejakého duvodu si mysleli, že není strašnejšího trestu než zbytecná a beznadejná práce.

Cestování se zvířaty a pasy: reportáž z konference v Bruselu

Ve dnech 21. a 22. 6. proběhla v Bruselu konference „Identification, vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How can the Pet Passport and TRACES systems be improved?“ na které se mezinárodní experti na wellfare zvířat, jejich zdraví, identifikaci, registraci a problematiku pohybu zvířat v zájmovém chovu po EU sešli se zástupci Evropského parlamentu, komise a členských států, aby sdíleli informace o současné situaci a formulovali návrhy na zlepšení národní a evropské legislativy v této oblasti.

Fotosoutěž

MEDIÁLNÍ KOMISE vyzývá členy KVL ČR, aby se zúčastnili při příležitosti XXV. sněmu KVL ČR fotosoutěže na téma „ ZVÍ Ř E “

Sdělení petičního výboru

V zápise č. 3 z jednání představenstva ze dne 10. 6. 2016 je uvedeno, že představenstvo KVL nemá od petičního výboru v současné době přesné údaje o stavu „veterinární” petice k veterinárnímu zákonu. Vzhledem k tomu, že členové petičního výboru nebyli pozváni na jednání představenstva, které se konalo 10. 6. 2016 a představenstvo KVL nijak nekontaktovalo členy petičního výboru, aby zmíněné informace získalo, dovolujeme si touto cestou informovat všechny veterinární lékaře, že ke dni 13. 7. 2016 podepsalo „veterinární” petici 1195 veterinárních lékařů.