Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Milan Holý

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

nový rok jsme zahájili poměrně romanticky a po letech jsme opět zažili bílou zimu. Někde více, jinde už méně, ale rozhodně jsme si bílé barvy a ledu užili více než v minulých letech.

XXVI. sněm KVL SR

Ve dnech 25.–26. 11. 2016 jsem se zúčastnila XXVI. sněmu Komory veterinárních lékařů SR, tentokrát v kongresovém centru Tatralandia v Liptovském Mikuláši.

11. Plzeňský pohodový veterinární ples

25. února 2017 od 19.00 hod. v restauraci Na spilce

Murphyho a podobné zákony

  Časopis Zvěrokruh 2/2017      Z činnosti komory   M U R P H Y H O A P O D O […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 2/2017      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 11. 2. 2017 čestná rada 15. 2. […]

Co je nového v daňovém přiznání za rok 2016

Daňové novinky a vybrané ukazatele k DPPO a DPFO

Kdo musí jít z kola ven?

Jednání revizní komise v tomto případě nebylo vyvoláno stížností na činnost veterinárního lékaře, ale dotazem zástupkyně chovatelské organizace na principy a zásady veterinární přejímky zvířat na výstavách koček.

Strategický management veterinárních klinik, II. část

PESTLE analýza

Faktory makrookolí jsou charakteristické tím, že jsou externí ve vztahu k danému konkurenčnímu okolí, ovlivňují poptávku a přímo působí na zisk veterinárních zařízení.

ZOOBIQUITY

Do čeledi kosmanovitých patří tamarín vousatý (Saguinus imperator), malá, v amazonské pánvi žijící opička. „Barboro, náš emperor má zástavu srdce, můžeš okamžitě přijet?“

Mikulášský turnaj 2016 – dvanáctý ročník

Již po dvanácté v plné parádě a s velkým nadšením jak ze strany pořadatelů, tak i aktérů

… letem veterinárním světem

Nový model vlastnictví veterinárních praxí vrací veterinární lékaře do hry

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Jak jsme plesali na Žofíně

Plesání takřka dokonalé. Příště si dáme ještě více záležet

Veterinární ples Žofín 2017

  Časopis Zvěrokruh 2/2017      Informace – zprávy – výzvy

Informace k platbě pojistného pro rok 2017

Vážené paní doktorky a vážení páni doktoři

dovoluji si Vám připomenout platbu pojištění profesní odpovědnosti na rok 2017.