Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková

Milé kolegyně, milí kolegové,

další měsíc je za námi. Nesl se ve znamení aviární infl uenzy, jejíž ložiska přibývala a drobno- i velkochovatelé čekali na další vývoj situace, a ve znamení příprav na druhou vlnu EET, která se rozjela od 1. března.

Jak jsme řešili EET v plzeňské kotlině

Vzhledem k blížícímu se termínu zavádění elektronické evidence tržeb (dále jen EET) se přestavenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen KVL) rozhodlo uspořádat odborný seminář na toto téma.

Putovní semináře KVL ČR

Po delší odmlce znovu v pohybu

Po delší odmlce uspořádala Komora veterinárních lékařů pro své členy putovní seminář. Vzhledem k mnoha novým informacím a nařízením, které se mnohých veterinárních lékařů dotknou, byl program velmi nabitý.

Kontinuální vzdělávání veterinárních lékařů

Více než dvě třetiny členů KVL ČR je zapojeno do systému kontinuálního vzdělávání

Murphyho a podobné zákony

  Časopis Zvěrokruh 3/2017      Z činnosti komory   M U R P H Y H O A P O D O […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 3/2017      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 10. 3. 2017 čestná rada 11. 3. […]

Unie soudních znalců

Unie soudních znalců veterinární medicíny je na světě

Byl jsem pověřen členskou schůzí USZVM, která se konala dne 28. ledna 2017 v Brně, abych odborné veřejnosti podal základní informace o této organizaci.

Daň z příjmu fyzických osob (OSVČ) za rok 2016 – vzorový příklad

Daně – daně – a zase daně aneb Císařovi jen to, co mu opravdu patří

Teorií je mnoho, praktických příkladů málo. Proto jsem pro vás dnes připravila modelový příklad včetně zpracovaného daňového přiznání na formuláři při platné legislativě pro rok 2016. V daňovém přiznání (DPFO) není podstatou, zda subjekt je plátcem DPH, či nikoliv.

EET PRO VETERINÁŘE – druhá nebo až třetí vlna –

EET – upřesnění k rozdělení minoritních činností – maloobchod velkoobchod s povinností evidovat ke dni 1. 3. 2017. Veterinární činnost, kterou provozujete na základě osvědčení z Komory veterinárních lékařů, spadá, do 3. vlny, a to k 1. 3. 2018

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Webináře 2017

  Časopis Zvěrokruh 3/2017      Soudnička 5. 4. 2017 Chovatelské minimum a přístup k osmákovi a činčile v ordinaci – MVDr. Vladimír […]

Streptokoková causa mortis

Revizní komisi byla doručena stížnost chovatelky stafordšírských bulteriérů na postup veterinární lékařky, která očkovala a následně léčila štěně, prodané ve věku asi osmi týdnů jinému majiteli.

Strategický management veterinárních klinik, III. část

Postup při stanovení strategických cílů

Porterův model lze využít nejen k analýze a hodnocení dosavadních faktorů (nebo jejich vývoje v určitém časovém horizontu), ale i k formulaci a navržení nových strategických cílů.

Brachycefalický syndrom

FAKTA:

• v současnosti je oblíbenost brachycefalických plemen na vzestupu

• současný šlechtitelský trend vede téměř k vymizení nosu u brachycefalických plemen

Očkující technici: (ne)konečný příběh?

Revizní komise (RK) pravidelně dostává od veterinárních lékařů – členů KVL – podněty k prošetření záznamů o vakcinaci v očkovacích průkazech zvířat, které potvrdil svým razítkem a podpisem veterinární technik.