Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Martin Grym

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je s podivem, že téměř po osmadvaceti letech od sametové revoluce nedisponuje naše legislativa řádnou definicí veterinární léčebné a preventivní činnosti.

World Veterinary Association – Světová veterinární asociace

Vážení kolegové,

loňský sněm uložil svým usnesením představenstvu blíže informovat členy o výši ročních nákladů na členství KVL ČR v mezinárodních organizacích, včetně výčtu přínosů těchto členství pro členy KVL ČR.

Vetmeeting 2017

4. ročník konference 22.–24. 9. 2017

Finanční komise FVE

Dne 30. 3. 2017 se sešla finanční komise ke kontrole hospodaření Federace veterinárních lékařů Evropy (FVE) se sídlem v Bruselu. Federace veterinářů Evropy je zastřešujícím orgánem veterinárních lékařů pracujících ve všech zemích Evropy (včetně Turecka a zcela teoreticky i Ruska, aniž by tato země o členství kdy projevila zájem).

Citáty z Alenky v říši divů…

Věty, které jsme četli v dětství a jejichž smysl chápeme až jako dospělí…

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

13. 5. 2017 čestná rada

Veterinář – poživatel starobního důchodu – souběh podnikání se starobním důchodem

Prostý fakt, že pobíráte starobní důchod, ještě neznamená, že musíte přestat pracovat. Starobní důchodce může klidně vydělávat. Jaká pro něj platí pravidla ohledně zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů nebo nemocenské? Na tyto otázky si odpovíme v dnešním článku.

Tady je Krakonošovo!

Veterinární lékařka A. podala stížnost na neprofesionální a nekolegiální jednání veterinárního lékaře B. Podáním souběžné stížnosti ve stejné věci ji podpořil i obecní úřad města K.

POZOR – ZNEUŽITÍ RAZÍTKA

Vzhledem k nárůstu počtu případů zneužití osobních dat veterinárních lékařů formou falzifikátů veterinárních potvrzení využívajících osobní údaje skutečných nebo neexistujících veterinárních lékařů na vzorech razítek, rozhodla se revizní komise KVL ČR na základě četných podnětů členů KVL dát na vědomí příklady nestandardního provedení veterinárních potvrzení jako upozornění pro ostatní veterinární lékaře i chovatelskou veřejnost.

Strategický management veterinárních klinik (pokračování III. části)

Pokračování z minulého čísla Zvěrokruhu …

Webináře 2017

  Časopis Zvěrokruh 5/2017      Pro praxi 10. 5. 2017 Základy EKG, – MVDr. Michal Fiedler 31. 5. 2017 Anorexie psa a […]

Inzulínová terapie u diabetických koček

Aplikace inzulínu je jedním z pilířů managementu koček s diabetem mellitem (DM). Existuje několik typů inzulínu, které se liší délkou trvání a tím i použitím.

Ozvěny z VETfairu 2017

V termínu 7. – 8. 4. 2017 proběhla v Aldisu v Hradci Králové tradiční veterinární akce, VETfair, pořádaná firmou Prion.

Dermatologický workshop KVL ČR

Navzdory poměrně široké nabídce nejrůznějších seminářů, které jsou veterinární obci nabízeny, není jejich výtěžnost stejná.

MotoVet 2017

  Časopis Zvěrokruh 5/2017      Informace – zprávy – výzvy