Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Pět nepravdivých mýtů o penězích

Z historie vzniku a aktivit stavovských spolků českých studentů veterinární medicíny (čast III., závěrečná)

Po skončení války se MVC. František Čípek vrátil do Brna, aby složil chybějící zkoušky. Stalo se tak již v listopadu 1945, kdy studia dokončil a v únoru 1947 obhájil dizertaci a získal titul MVDr., odešel do praxe a působil až do důchodu v Olešnici na Moravě.

Veterinární volejbalový turnaj: 44 ročník

  Časopis Zvěrokruh 5/2017      Společenská rubrika

Upozornění pro předsedy OS KVL ČR

Připomínáme, že do 30. 6. 2017 je podle Finančního řádu nutno poslat rozpočet jednotlivých okresních sdružení na rok 2018.

Oznámení – sraz absolventů

Dne 24. 6. 2017 v 17. 00 se bude konat sraz absolventů VFU ročníku 1997 v restauraci Šelepka v Brně.

Z praxe veterinární inspektorky

Asi je něco pravdy na tom, že člověk by měl měnit každých sedm let své zaměstnání. Po 21 letech u stejného zaměstnavatele, i když náplň práce byla velmi rozmanitá, stala jsem se přece jen částí firemního majetku a dá se říct, že jsem dostala inventární číslo.

Výzva k veřejné diskusi a připomínkování věcného záměru novely zákona o komoře

Ve smyslu bodu 11) Usnesení XXV. Sněmu KVL ČR ze dne 5. 11. 2016

Anketa: Srovnávání cen za veterinární úkony

Upozorňujeme kolegy na anketu týkající se srovnávání cen za veterinární úkony, umístěnou na webu Komory. Vyzýváme členy KVL k jejímu vyplnění.

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Jubilanti

V měsíci KVĚTNU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů:

Obraz na titulce – Yahya ibn Mahmud al-Wasiti: Stádo velbloudů

Není zcela jasné, zda Ibrahím ibn Jákub, byl více Arab nebo Žid. Jisté ale je, že mu vděčíme za první popis Prahy stověžaté ještě z doby, kdy asi kromě strážní věže a nízké věže nějaké rotundy Praha jinou věž neměla.