Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Milan Holý

Vážené kolegyně a kolegové,

tak tady máme červen. Ne, nebojte se, nebudeme psát o počasí. Vždyť také nevydáváme stavovský magazín amatérských meteorologů, ale veterinárních lékařů.

Federace veterinářů Evropy zvyšuje úroveň profese

Federace veterinářů Evropy (FVE, www.fve.org) je nezisková organizace, zastřešující veterinární lékaře na evropském kontinentě. Byla založena v roce 1975 a nyní sídlí v Bruselu na Avenue de Tervueren 12, poblíž ústředních evropských úřadů.

Schůze V4 v Banja Luce

Veterinární setkání – Visegrad (VET+) – Banja Luka 12.–13. května 2017

Citáty z Alenky v říši divů…

Věty, které jsme četli v dětství a jejichž smysl chápeme až jako dospělí…

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 6/2017      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 10. 6. 2017 Čestná rada 13. 6. […]

Veterinární petice předána

Jak si možná legislativní pamětníci vzpomenou, na jaře roku 2015 obdržela Komora veterinárních lékařů k připomínkování návrh novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, kterou vláda České republiky zahrnula svým usnesením ze dne 15. prosince 2014 do plánu legislativních prací vlády na rok 2015.

1. Novelizace veterinárního zákona

Po opakovaných odkladech se v dubnu dostal na pořad jednání návrh novely zák., 166/1999 Sb., o veterinární péči.

2. Novelizace vyhlášky č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

Informace ke dni uzávěrky tohoto čísla Zvěrokruhu uvádějí, že novela veterinárního zákona by měla být na pořadu jednání sněmovny pro druhé čtení na schůzi začínající 16. května.

Předávání plzeňského veterinárního Oskara

Svázán mohutnými a těžkými okovy zodpovědnosti, kterou mám před naší členskou základnou, jež mě pověřila uspořádat v tomto roce čtyři regionální shromáždění (dále jen veterinární besídky),

Humánní léčiva a přípravky ve veterinární medicíně

Vzhledem k některým omezením v dodávkách humánních léčivých přípravků veterinárním lékařům, která byla v souvislosti s problematikou řešení re-exportů a tedy dostupností humánních léčivých přípravků zavedena v sousední Slovenské republice, se na Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „Ústav“) obrátila Komora veterinárních lékařů s žádostí o stanovisko k předmětné otázce v podmínkách České republiky a nastínění perspektivy.

Rentgenová technika od jedničky na trhu

  Časopis Zvěrokruh 6/2017      Pro praxi

Případ výhřezu rekta a emocí

Příběh popisuje případ 12leté feny westhighlandwhite teriéra, která byla operována kvůli opakujícímu se prolapsu rekta. Majitelka feny nebyla spokojená s transparentnos.. účtování za zákrok ze strany ošetřujícího pracoviště a podala stížnost.

Veterinární management V. část

Vážení kolegové,

pokračuji v další analýze, která byla prováděna v letech 2015, ale hodnoticí aspekty platí dodnes a je to jen ukázka toho, jak se nás, veterinárních lékařů tyto sektory bezprostředně dotýkají.

Využití perorálních antidiabetik u koček

Z perorálních antidiabetik lze u koček využít deriváty sulfonylurey (např. glipizid, glimepirid), metformin a akarbózu.

Třetí vydání knížky Hany Žertové – OD ŠTĚNĚTE KE PSU

obsahuje kromě osvědčených kapitol o výchově štěňat a příkladů řešení některých poruch chování také zkušenosti ze socializačních školiček pro štěňata.