Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Katka Sviták Novozámská CSc.

Vážené kolegyně a kolegové,

dnes opět padaly teplotní rekordy. Teplotně nadprůměrný červen jistě usnadnil poslancům rozhodování zda zvednout či nezvednout ruku pro zákon zakazující chov kožešinových zvířat v naší republice.

Jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Tallinu

  Časopis Zvěrokruh 7/2017      Z činnosti komory Karel Daniel Za českou Komoru veterinárních lékařů se tallinských jednání zúčastnili MVDr. J. Bernardy […]

Nelegální obchod se psy – od Tallinu po Prahu

Humoreska Josefa Haška o obchodu se psy je slabým odvarem současného trhu se štěňaty všeho druhu (doporučuji vám znovu přečíst a podivovat se současnosti díla).

Shromáždění OS KVL Olomouc dne 27. 5. 2017 v Příkazích

U příležitosti konání shromáždění byli pozváni i naši kolegové senioři (viz foto). Mezi čestnými hosty byli MVDr. Milan Šnofl ák (nar. 1924), MVDr. Vojtěch Coufalík (nar. 1926) a MVDr. Jaromír Vavrouch (nar. 1928).

Zaznamenáno na Slovensku

Dne 25. května 2017 došlo již tradičně k setkání zástupců orgánů slovenské a české Komory veterinárních lékařů na Slovensku, tentokrát v Hotelu Grand v Demänovské dolině v Nízkých Tatrách.

Citáty z Malého prince

  Časopis Zvěrokruh 7/2017      Z činnosti komory   CITÁTY Z MALÉHO PRINCE, kterým jste jako děti nerozuměli a nyní vám mohou […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 7/2017      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 12. 7. 2017 mediální komise 15. 7. […]

Mateřská – rodičovská dovolená: tipy jak na to

Už z názvu lze odvodit, že mateřská dovolená se odehrává v období mateřství. V tomto období získávají maminky peněžité podpory. Na mateřskou dovolenou má právo zaměstnankyně po dobu 28, výjimečně po dobu 37 týdnů, a to pouze v případě, že porodila jedno nebo více dětí. Zaměstnavatel je povinen poskytnout mateřskou dovolenou.

Jeden o koze, druhý o voze…

Na revizní komisi se obrátil se žádostí o prošetření diagnostického a terapeutického postupu veterinárních lékařek majitel dvanáctiletého jezevčíka. Pacient uhynul po několika měsících od iniciálních zdravotních problémů, které mohly signalizovat vážnější postižení. Stěžovatel se domníval, že přístup ošetřujících lékařek nebyl správný.

Stakeholders analýza

Analýza zainteresovaných stran je postup používaný při řízení projektů, řešení konfl iktů a podobně. Často také může ovlivnit průběh nebo výsledky projektu. Cílem je posouzení tohoto ovlivnění a naplánování strategie pro jednání se zainteresovanými stranami.

Intoxikácia ťažkými kovmi

Intoxikácia ťažkými kovmi, ako je zinok, olovo, meď alebo iné kovy, sa nevidí v ordinácii veterinára veľmi často. Aj keď pri akomkoľvek inom ochorení s podobnými príznakmi, aké sú pri otravách, treba na intoxikáciu ťažkými kovmi vždy myslieť.

Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě

Vážené paní doktorky a pánové doktoři,

pojišťovnou jsem byla požádána o projednání návrhu dodatku RS – číslo smlouvy – 503436850 poj. Allianz.

Informace Revizní komise KVL ČR

žádá veterinární lékaře, kteří zasílají k prověření podezření na nezákonná veterinární potvrzení (typicky „falešná razítka” v očkovacích průkazech), aby vždy uváděli veškeré údaje, které jsou jim k dané věci známy: zejména jméno a veškeré kontaktní údaje majitele zvířete, vybaveného takovým potvrzením, ale i celkový popis okolností, za jakých se s nezákonným veterinárním potvrzením setkali.

Webináře 2017

  Časopis Zvěrokruh 7/2017      Informace – zprávy – výzvy 6. 9. 2017 Základy EKG II. – MVDr. Michal Fiedler 20. 9. […]

… letem veterinárním světem

Odpovědnost veterinárních lékařů řešit ceny služeb v praxi malých zvířat

Veterinární lékaři se cítí stresovaní finančními omezeními svých klientů, ale jak se mají naši klienti připravit na placení, když nejsou dostatečně informováni o cenách?