Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Radka Vaňousová

Vážení kolegové,

letní teploty šplhají vzhůru, někdo již má dovolenou za sebou, jiný se na ni teprve těší. Klientela se pomalu obměnila z naší domácí na tu dovolenkovou.

Veterinární besídka na statku

Je tomu již několik let, kdy se sešli veterinární lékaři Karlovarského sdružení. Po několikaleté odmlce navázala na tradici setkání kolegyně Eva Jiránková a uspořádala v malebném prostředí Statku Bernard u Sokolova setkání veterinárních lékařů karlovarské kotliny.

Členství KVL ČR v mezinárodních veterinárních organizacích

Byla založena praktickými veterinárními lékaři na zasedání v Garmisch-Partenkirchenu v roce 1970 jako zastřešující nezisková organizace sdružující praktické veterináře ze SRN, Rakouska, Belgie, Dánska, Španělska, Francie, Itálie, Luxemburgu, Nizozemska, Švýcarska a Velké Británie.

Vyhodnocení ankety „Srovnání cen veterinárních úkonů“

Cenotvorba a ceníky je téma, které neustále rezonuje celou veterinární veřejností. Jen velmi obtížně se dají porovnávat fixní náklady, které tvoří součást celkové ceny, tím myslím zejména pronájem ordinaci v přepočtu na metry čtvereční, s ním spojená spotřeba energií, vody a množství personálu s pracovištěm spojené.

Citáty z díla Ericha Marii Remarqua

  Časopis Zvěrokruh 8/2017      Z činnosti komory   CITÁTY Z díla Ericha Marii Remarqua kterým jste jako děti nerozuměli a nyní […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

12. 8. 2017 čestná rada
17. 8. 2017 mediální komise
7. 9. 2017 revizní komise

Paušál a paušální daň u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Článek řeší problematiku a postup u fyzické osoby podnikatele při použití paušálu a rozdíl mezi paušálem a paušální daní stanovenou finančním úřadem.

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Léčba osobního bankrotu?

Revizní komise obdržela stížnost majitelky feny irského vlkodava, která nebyla spokojená s etickým přístupem veterinární lékařky k léčbě jejího těžce nemocného zvířete.

Africký mor prasat

MK upozorňuje čtenáře, že umístila do veřejné části webových stránek KVL ČR informace o africkém moru
prasat s dokumentací

Webináře 2017

  Časopis Zvěrokruh 8/2017      Pro praxi 6. 9. 2017 Základy EKG II. – MVDr. Michal Fiedler 20. 9. 2017 Antibiotika ve […]

Informace Revizní komise KVL ČR

žádá veterinární lékaře, kteří zasílají k prověření podezření na nezákonná veterinární potvrzení (typicky „falešná razítka” v očkovacích průkazech), aby vždy uváděli veškeré údaje, které jsou jim k dané věci známy: zejména jméno a veškeré kontaktní údaje majitele zvířete, vybaveného takovým potvrzením, ale i celkový popis okolností, za jakých se s nezákonným veterinárním potvrzením setkali.

Pozor na smlouvy

V poslední době se opakují situace, kdy je veterinárnímu lékaři předkládána ze strany chovatele – zákazníka – k podpisu smlouva, která obsahuje různá ustanovení, jež posouvají smlouvu k silné nevyváženosti práv a povinností v neprospěch veterinárního lékaře.

Manažerské účetnictví I.

Nákladové účetnictví se zaměřuje na zjištění skutečně vynaložených nákladů a skutečných výnosů ve vztahu k veterinárním službám.

Vývoj v legislativní oblasti

Dne 30. června 2017 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve 3. čtení novelu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.