Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Lubomír Borkovec

Vážení kolegové,

MÁM JET – NEMÁM JET?

„Dobrý večer pane doktore, promiňte, že ruším.

Amputační workshop

V mé miniordinaci začíná převažovat procento pacientů z hlodavčí říše. Jejich často poraněné končetiny jsou pro mě odbornou výzvou. Proto jsem přivítal možnost účastnit se workshopu Ošetření pododermatitid a amputace u drobných savců konaného v červnové neděli tohoto roku.

Poděkování a blahopřání

  Časopis Zvěrokruh 9/2017      Z činnosti komory

Vyhodnocení ankety Srovnání cen veterinárních úkonů

Anketa probíhala od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 a celkem odpovědělo 51 kolegů.
Uvedené částky vyjadřují cenu za úkon bez léčiv a cestovného (a protože většina činností u hospodářských zvířat je fakturována, tedy bez DPH).

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Citáty z díla Ericha Marii Remarqua

  Časopis Zvěrokruh 9/2017      Z činnosti komory   CITÁTY Z díla Ericha Marii Remarqua To, co nemůžeš získat, se vždycky zdá […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 9/2017      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 13. 9. 2017 mediální komise 22. 9. […]

Problematika pracovních cest – cestovní náhrady

Základním rámcem v souladu se zákonem je úprava cestovních náhrad, kterou v roce 2014 pojal zákoník práce a samostatný zákon o cestovních náhradách byl tímto zrušen. Po novele vstoupily podmínky do § 151-189 zákoníku práce s průvodní vyhláškou č. 328/2014 Sb. – tuzemské stravné, náhrady za použití silničních motorových vozidel a vyhláška č. 242/2017 Sb. – zahraniční stravné.

A zase ty kosti

Revizní komise obdržela stížnost na veterinárního lékaře, který podle majitelky nedostatečně vyšetřil jejího psa, neodhalil příčinu jeho potíží a výsledkem byla série “drahých” operací, které naštěstí psovi zachránily život. Majitelka se proto následně na lékaře obrátila s žádostí o finanční vyrovnání.

Webináře 2017

  Časopis Zvěrokruh 9/2017      Pro praxi 20. 9. 2017 Antibiotika ve veterinární medicíně – MVDr. Kateřina Slabá 4. 10. 2017 Chovatelské […]

Vznik Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR z. s.

Na konci minulého roku u nás vznikla Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR z. s. (dále jen “Asociace”). Vznik Asociace byl motivován neuspokojivým stavem, ve kterém se tento dosud opomíjený obor obecně nacházel.

Manažerské účetnictví I.

Plánované ekonomické ukazatele na rok 2015

Každý rok by podnik měl ve svém strategickém plánování stanovit předpokládaný zisk, na který se budou vázat všechny vstupy a výstupy při fi nalizaci veterinární služby.

Výzva k hlášení nedostatečné účinnosti vakcín proti virovému hemoragickému onemocnění králíků v České republice

V posledních letech se Evropou šíří odlišný typ viru hemoragického onemocnění králíků (RHDV2). Na základě spolupráce veterinárních lékařů a národních agentur pro kontrolu veterinárních léčiv v jiných evropských zemích bylo možné především díky svědomitému hlášení podezření na nežádoucí účinky u veterinárních léčivých přípravků (VLP), včetně nedostatečné účinnosti VLP, potvrdit přítomnost nového typu viru hemoragického onemocnění králíků.

Farmakoterapie hypertyreózy koček

Hypertyreóza patří u koček spolu s diabetem k nejčastějším endokrinopatiím. Samotná terapie může být buď kurativní (terapie pomocí izotopu I131, pouze v případě, že kočka nemá žádná ektopická ložiska tyroidální tkáně), klasická farmakoterapie nebo dieta, poslední dvě možnosti však nejsou kurativní, nemají vliv na vlastní štítnou žlázu, pouze ovlivňují její funkci.

XXVI. Sněm KVL ČR

4. listopadu 2017, Hotel Flora, Olomouc