Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyšetření zvířete po poranění člověka

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) veterinárního zákona stanoví, že chovatel je povinen zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou.

Upozornění – návrh věcného záměru zákona o KVL ČR

Mediální komise si dovoluje upozornit všechny čtenáře

… letem veterinárním světem

Generační rozdíl:

Dva různě staří veterinární lékaři radí čerstvým absolventům

Mladší z nich mluví především o každodenních záležitostech, zatímco ten starší a zkušenější vidí problematiku komplexněji.

Reakce na úvodník Zvěrokruhu 3/2017

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolil jsem si v reakci na úvodník březnového vydání Zvěrokruhu, kde se MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková vyjadřuje k FB diskusi a podnikání jistého nejmenovaného řetězce, požádat KVL o poskytnutí obdobného tiskového prostoru, abych mohl na její vyjádření reagovat, neboť onen nejmenovaný řetězec z větší části vlastním a provozuji.

Reakce na reakci MVDr. Dominika Vlacha

Pan doktor Vlach ve své reakci mimo jiné popisuje mé zkušenosti z praxe. Bohužel patrně omylem zapomněl uvést mých 15 let praxe coby lékárníka

Významné osobnosti veterinární medicíny a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně – prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc., 85letý

V září letošního roku uplyne 85 let od chvíle, co se ve středočeském Přehvozdí narodil v rodině vesnického učitele významný český veterinární anatom, prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc. Před 65 lety navázal svůj první bezprostřední kontakt s veterinární medicínou a nastoupil do 1. ročníku Veterinární fakulty tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 1952 byla samostatná Vysoká škola veterinární začleněna jako fakulta do organizační struktury brněnské Vysoké školy zemědělské.

Komu se nelení, tomu se zelení

„Dobrý den, Jožka Zelený, kam jsem se prosím dovolal?”

„Dobrý den, Zelený, záchranná stanice Vendolí.”

„Vy jste příjmením Zelený?”

HE-HE, MAJI-MAJI

Psal se rok 1967, totalitní režim poněkud povolil, a tak jsem mohl i se svou rodinou odjet na dva a půl roku do východoafrické Tanzanie. Ve funkci tzv. Regional Veterinary Officer jsem byl povolán do města Iringa, plný den jízdy autem po tehdy prašné silnici jihozápadně od hlavního města Dáresalám na březích Indického oceánu.

Veterinární reprezentační ples 2018

  Časopis Zvěrokruh 9/2017      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli: MVDr. Marek Vejšický

Oznamujeme všem přátelům a známým,

Jubilanti

V měsíci ZÁŘÍ oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů:

Obraz na titulce – Gustave Courbet; Sedláci z Flagey při návratu z trhu

Kdyby bylo po vůli rodičů, bylo by v historii umění o jednoho malíře méně a světová muzea, stejně jako soukromé sbírky o mnoho krásných obrazů chudší. Autor obrazu na titulní straně Gustave Courbet se narodil v roce 1819 ve východofrancouzském městě Ornans v dobře situované rodině.