Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

  Časopis Zvěrokruh 9/2020      Informace – zprávy – výzvy VÝZVA KOLEGŮM K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ SYSTÉMU ELEKTRONICKÝCH ŽÁDANEK Z DÍLNY SVS: „MK vyzývá […]

… letem veterinárním světem

Nový průzkum ukázal, že jeden z deseti chovatelů nevědomky kupuje pro své zvíře na internetu padělaný “fake” lék.

Výzva legislativní komise

Legislativní komise vyzývá všechny navrhovatele změn a doplnění stávajících řádů Komory, popřípadě tvůrce návrhů zcela nových řádů, s plánovaným projednáváním na sněmu v Brně dne 14. 11. 2020, aby své návrhy legislativní komisi dodali na adresu vetkom@vetkom.cz nejpozději do 31. 7. 2020 ke zpracování a právní úpravě. Navrhovatelé ?? m výrazně zvýší pravděpodobnost hladkého přijetí návrhu.

Herriot po česku

Při mých oblíbených toulkách opuštěnými zákoutími světa se dají potkat ledajaká překvapení, leč narazit na starodávnou knihu zvěrolékařskou, zapomenutou mezi vyhozeným haraburdím, se řadí k těm mému srdci nejcennějším.

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Václav Žemla

  Časopis Zvěrokruh 9/2020      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Jan Král

  Časopis Zvěrokruh 9/2020      Společenská rubrika Vážení kolegové, zasáhla nás smutná zpráva o tragickém úmrtí MVDr. Jana Krále. Kolegové projevili zájem […]

Jubilanti

V měsíci ZÁŘÍ oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Hans Thoma; Umělcova matka ve světničce

  Časopis Zvěrokruh 9/2020      Společenská rubrika Hans Thoma Umělcova matka ve světničce   Stejně jako řada, nebo spíš většina malířů pocházel […]

Příloha k volbám 2020 do orgánů KVL ČR – představeni kandidátů a kandidátní listiny

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Příloha k volbám 2020 do orgánů KVL ČR 14. 8. 2020 Vytištení hlasovacích lístku, kompletace obálek do […]

Úvodník – MVDr. Radka Vaňousová

Milé kolegyně, milí kolegové.

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Doba, která by byla jindy s nadšením vyhlížena dětmi i rodiči, nyní již nikoho do extáze nad dalším volnem nepřivádí.

Málopočetná plemena psů a koček – HOKKAIDO

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Z činnosti komory Hokkaido (FCI sk. 5) je považován za nejstarší a nejpůvodnější plemeno Japonska. Jedná se […]

Absolventský sraz ročníku 1986 Vysoké školy veterinární

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Z činnosti komory ABSOLVENTSKÝ SRAZ ROČNÍKU 1986 VYSOKÉ ŠKOLY VETERINÁRNÍ Kamarádky, kamarádi, spolužačky, spolužáci! Připravujeme pro vás […]

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 8. 8. 2020 čestná rada 14. 8. […]

Korona v Česku a na Slovensku; Společné jednání KVL ČR, KVL SR a UVLF Košice

Na pozvání prezidentky KVL SR jsme se s prezidentkou Dr. Vaňousovou zúčastnili 26.–27. 6. prvního „postcovidového“ setkání zástupců slovenské Komory a košické UVLF v penzionu Lesnica, Smižany.