Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Penzijní spoření a životní pojištění z hlediska daní

Tentokrát otevřeme téma penzijního a životního pojištění. Tuto sekci budeme řešit z daňového hlediska. Prioritně tu zdůrazňuji – jak je mnohdy prezentováno ze stran makléřů, nejedná se o slevu na dani, ale o snížení daňového základu, tedy základu daně, a to je značný rozdíl.

Zrádná mikrovlnka

Na veterinární ordinaci Okoř se obrátil majitel kocoura Modroočka, protože kocour Modroočko trpěl nadměrným pitím.

… letem veterinárním světem

První prezidentka černé pleti má ve veterinárním oboru zdůraznit diverzitu

Mandisa Greeneová se má stát 10. července první prezidentkou RCVS (černé pleti britské veterinární komory). Chce pracovat především pro mladé lidi všech rasových skupin.

Dopad COVID-19 na veterinární lékaře v ČR

Celkem se ankety zúčastnilo 126 veterinárních lékařů, z toho 60 % mužů a 40 % žen, v 83 % OSVČ, 12 % majitelé či jednatelé s. r. o., 5 % zaměstnanců.

Výzva kolegům k anketě k pohotovostem

Vážení kolegové a kolegyně, v rámci přípravy podkladů pro tiskovou zprávu na téma VETERINÁRNÍ POHOTOVOSTNÍ ÚKONY bych vás ráda požádala o zodpovězení krátké ankety na komorových stránkách vetkom.cz.

Unie soudních znalců veterinární medicíny

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy Několik let již funguje spolek znalců „UNIE SOUDNÍCH ZNALCŮ VETERINÁRNÍ MEDICÍNY“ v […]

Výzva legislativní komise

Legislativní komise vyzývá všechny navrhovatele změn a doplnění stávajících řádů Komory, popřípadě tvůrce návrhů zcela nových řádů, s plánovaným projednáváním na sněmu v Brně dne 14. 11. 2020, aby své návrhy legislativní komisi dodali na adresu vetkom@vetkom.cz nejpozději do 31. 7. 2020 ke zpracování a právní úpravě.

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy VÝZVA KOLEGŮM K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ SYSTÉMU ELEKTRONICKÝCH ŽÁDANEK Z DÍLNY SVS: „MK vyzývá […]

Tragické úmrtí MVDr. Jana Krále

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy Vážení kolegové, zasáhla nás smutná zpráva o tragickém úmrtí MVDr. Jana Krále. […]

V. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy

31. července slaví major v.v., MVDr. Ondřej Koždoň, CSc. své 85. narozeniny

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy 31. července slaví major v.v., MVDr. ONDŘEJ KOŽDOŇ, CSc. své 85. NAROZENINY […]

Informace ÚSKVBL

ÚSKVBL aktualizoval aplikaci Veterinární léčivé přípravky, jež je poskytována zdarma a s jejíž pomocí lze vyhledávat dle řady vyhledávacích kritérií v seznamu veterinárních léčivých přípravků s platnou registrací.

Kostelník

Skončil stav nouze, stav pro nás jen dočasným omezením činnosti, o nouzi si netroufám mluvit, a abych přispěl k veselejšímu návratu do reality, dovolím si otevřít vrátka vzpomínek na staré zašlé časy.

“Řbitov zvířátek”

Touha propojit duše zvířat s oním světem se zdá být vlastní lidstvu napříč kulturami i staletími.

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Miroslav Minář

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Společenská rubrika