Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Penzijní spoření a životní pojištění z hlediska daní

Tentokrát otevřeme téma penzijního a životního pojištění. Tuto sekci budeme řešit z daňového hlediska. Prioritně tu zdůrazňuji – jak je mnohdy prezentováno ze stran makléřů, nejedná se o slevu na dani, ale o snížení daňového základu, tedy základu daně, a to je značný rozdíl.

Zruší se daň z nabytí nemovitosti?

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny 16. 6. 2020 prošel sněmovnou i ve druhém čtení.

EET odložena!

Dne 4. 5. 2020 rozhodl kabinet premiéra Andreje Babiše o odložení povinnosti EET. Tento záměr ještě musí posvětit senát.

Žádost o bonus pro OSVČ

Až 25 tisíc Kč za období 12. 3.–30. 4. 2020: možné dopady v případě neoprávněného čerpání.

Ekonomika a covid-19

Vážení čtenáři, píši k vám v této nelehké době a stručně vás seznámím s možnostmi pro podnikatele, zaměstnance, čerpání OČR (ošetřování člena rodiny), posečkání daní a EET. Velkou část ekonomických informací vám přímo na stránkách www.vetkom.cz zveřejňuje Komora: zde najdete aktuální novinky, které pro vás připravuji v rámci sekce ekonomiky a daní.

Mimořádné upozornění USKVBL

Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byla doručena informace o výskytu padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil 300 mg/ml solution for injection, číslo šarže ZN 1463TR, datum exspirace 30/11/2020.

Ekonomické novinky ke 26. březnu 2020

1. Zastavení záloh na sociální a zdravotní pro OSVČ bez posunutí a vrácení.

Pozor na daňové přiznání

Na co si dát pozor při zpracování pro rok 2019 a případně něco zbytečně neopomenout

Pokud se rozhodnete sami si sestavit daňové přiznání z příjmů fyzických osob (DPFO), níže uvedu příklady, kde poplatníci často chybují. Celková koncepce růžového formuláře DPFO je založena na paragrafech zákona o daních z příjmu a je koncipovaná od § 6 až § 10.

Základní informace k elektronické evidenci tržeb (EET)

Spuštění třetí a čtvrté vlny EET již schváleno a kolotoč začne znovu

Blíží se poslední vlna elektronické evidence tržeb

Mnozí z vás stále doufali a věřili tomu, že údajné narovnání podnikatelského prostředí, jak je prezentováno ze strany Ministerstva financí, v rámci třetí a čtvrté vlny nenastane. Opak je bohužel pravdou.

Evidence skutečných majitelů

Dnes si osvěžíme další legislativní povinnost, kterou musí splnit podnikatelské subjekty, A co že to vlastně je evidence skutečných majitelů?

Exekuce – insolvence

Vážení čtenáři, publikuji pro vás již téměř tři roky a stále se nechávám inspirovat vašimi příběhy z praxe. I já jsem soukromá podnikatelka a bohužel trend dnešní doby mi přináší v rámci mezd a personalistky nemilá překvapení, kdy subjektům, kterým zpracováváme daně, přichází do datových schránek na jejich zaměstnance exekuční příkazy na srážky z platu.

Jak je to s mateřskou rodičovskou dovolenou?

Dnes si již podruhé otevřeme téma mateřská – rodičovská dovolená. Možnosti a nároky, jak se na tento nelehký úkol připravit z hlediska čerpání financí, a to nejen u žen, ale i u mužů.

Předčasný nástup do důchodu v návaznosti na souběh podnikání

Na předčasný důchod v roce 2019, musíte mít „odpracováno“ alespoň 35 let

Lidé, kteří mají těsně před důchodem a nemají práci nebo už nechtějí pracovat, mohou odejít do předčasného důchodu.

Daňový balíček a jeho změny v roce 2019

Mnozí z vás jistě zaznamenali jak v médiích, tak v zákonech samotných, že vstoupil v platnost tzv. daňový balíček změn, který byl projednáván jako sněmovní tisk 206. Po dlouhodobém procesu schvalování byl nakonec definitivně schválen, podepsán prezidentem republiky a dne 27. března rozeslán jako zákon č. 80/2019 Sb. Většina změn je účinná již od 1. 4. 2019.