Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozor na daňové přiznání

Na co si dát pozor při zpracování pro rok 2019 a případně něco zbytečně neopomenout

Pokud se rozhodnete sami si sestavit daňové přiznání z příjmů fyzických osob (DPFO), níže uvedu příklady, kde poplatníci často chybují. Celková koncepce růžového formuláře DPFO je založena na paragrafech zákona o daních z příjmu a je koncipovaná od § 6 až § 10.

Základní informace k elektronické evidenci tržeb (EET)

Spuštění třetí a čtvrté vlny EET již schváleno a kolotoč začne znovu

Blíží se poslední vlna elektronické evidence tržeb

Mnozí z vás stále doufali a věřili tomu, že údajné narovnání podnikatelského prostředí, jak je prezentováno ze strany Ministerstva financí, v rámci třetí a čtvrté vlny nenastane. Opak je bohužel pravdou.

Evidence skutečných majitelů

Dnes si osvěžíme další legislativní povinnost, kterou musí splnit podnikatelské subjekty, A co že to vlastně je evidence skutečných majitelů?

Exekuce – insolvence

Vážení čtenáři, publikuji pro vás již téměř tři roky a stále se nechávám inspirovat vašimi příběhy z praxe. I já jsem soukromá podnikatelka a bohužel trend dnešní doby mi přináší v rámci mezd a personalistky nemilá překvapení, kdy subjektům, kterým zpracováváme daně, přichází do datových schránek na jejich zaměstnance exekuční příkazy na srážky z platu.

Jak je to s mateřskou rodičovskou dovolenou?

Dnes si již podruhé otevřeme téma mateřská – rodičovská dovolená. Možnosti a nároky, jak se na tento nelehký úkol připravit z hlediska čerpání financí, a to nejen u žen, ale i u mužů.

Předčasný nástup do důchodu v návaznosti na souběh podnikání

Na předčasný důchod v roce 2019, musíte mít „odpracováno“ alespoň 35 let

Lidé, kteří mají těsně před důchodem a nemají práci nebo už nechtějí pracovat, mohou odejít do předčasného důchodu.

Daňový balíček a jeho změny v roce 2019

Mnozí z vás jistě zaznamenali jak v médiích, tak v zákonech samotných, že vstoupil v platnost tzv. daňový balíček změn, který byl projednáván jako sněmovní tisk 206. Po dlouhodobém procesu schvalování byl nakonec definitivně schválen, podepsán prezidentem republiky a dne 27. března rozeslán jako zákon č. 80/2019 Sb. Většina změn je účinná již od 1. 4. 2019.

Nástup do předčasného starobního důchodu

Vážení čtenáři, dnes otevřeme témata, na která byly dotazy v rámci putovního semináře KVL ČR v roce 2019. Tímto tématem probereme podmínky a rizika v návaznosti na podnikání a souběhu předčasného starobního důchodu.

Zaměstnávání cizích státních příslušníků

Počet cizinců dlouhodobě žijících na území ČR se v roce 2017 přehoupl přes půl milionu osob a stále roste. Jde o číslo legálně pobývajících cizích státních příslušníků v režimech dlouhodobých a trvalých pobytů.

Praktický průvodce přiznáním k DPFO

Vážení čtenáři. Po maratonu seminářů v Ostravě, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Praze a v Plzni, kde jsem vás moc ráda viděla, pevně věřím, že vám ekonomické informace daly doporučení a návody, jak správně pracovat se základem daně, na co si dát pozor a co doložit při i zpracování daňového přiznání za rok 2018. A proto ještě než je podáte do termínu 1. 4. 2019 za rok 2018, v bodech zrekapituluji DPFO.

Bezpečnost práce neboli, ve zkratce BOZP

Tentokrát výrazně odbočíme od daní a otevřeme téma, které je velmi nepříjemné a velmi tvrdě sankcionované v případě, že subjekt nebude mít patřičné zkoušky a školení. A věřte, že pokuty za nesplnění podmínek jsou až likvidační. A nyní, co že to BOZP vlastně je a proč to musíme mít.

Zaměstnávání neunijních cizinců

Dnešním tématem navážeme na článek z minulého čísla, kde jsme si vysvětlili povinnosti v rámci zaměstnávání cizinců v EU a povinnosti s tím spojené. Z vlastní zkušenosti se nejvíce setkávám v rámci praxe se zaměstnanci Vietnamské republiky, Turecka, Srbska a Ukrajiny.

Zaměstnávání cizinců v rámci EU – všeobecné shrnutí

Současný trh a nedostatek pracovních sil nutí zaměstnavatele k tomu, aby zaměstnávali cizince. Orgány EU vytvářejí legislativní podmínky k vzájemnému zaměstnávání občanů ze všech členských států a států evropského hospodářského prostoru. Každá země může přijmout do zaměstnání bez podmínek kohokoliv z jiného státu EU.

Hlavní pracovní poměr – HPP

V předcházejících dvou číslech jsme pracovali s jednodušší formou pracovně právního vztahu, a to dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti.