Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Daňový přeplatek či doplatek, a co je třeba doložit na mzdovou účtárnu

V dnešním článku se budeme věnovat následujícím tématům: kdy je možné žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně ze závislé činnosti;

DPFO + DPPO termíny podání za rok 2021

Vážení čtenáři, dnes si shrneme termíny podání daňových přiznání za rok 2021 v roce 2022 a daňové možnosti v rámci daňového balíčku pro rok 2021.

Automobil v podnikání a mimo podnikání

Současná doba považuje používání automobilu při výkonu podnikatelské činnosti téměř za nevyhnutelnost.

EET pozastavena do 31. 12. 2022

Dnes pro Vás čtenáře na základě vašich dotazů otevřu a shrnu téma EET neboli Elektronické evidence tržeb.

Saldokontní knihy

Saldokonto sleduje účty závazků a pohledávek, které jsou označeny v účetní osnově jako saldokontní. Zpracovává se z nevyrovnaných položek na počátku měsíce.

Exekuce aneb jak to všechno funguje

Exekuci může provádět několik subjektů – soud, soudní exekutor, obecní či krajský úřad nebo finanční úřad. Jejím smyslem bývá nejčastěji vymožení peněžitého dluhu.

Daňová kontrola

Dnešním tématem otevřeme daňovou kontrolu, její lhůty a možnosti, jak se na ni připravit.

Kancelář nebo ordinace jednatele ve firemním bytě či domě

Na základě dotazů vás čtenářů dnes otevřu téma kancelář či ordinace jednatele (právnický subjekt s. r. o., a. s. nebo spolek).

Příspěvek ke mzdě v případě tzv. izolačky

Další novinkou, která byla vyhlášena zákonem ve Sbírce zákonů 4. 3. 2021 s platností od 1. 3. 2021, je příspěvek ke mzdě v případě tzv. izolačky.

DPFO za rok 2020 na co nezapomenout aneb neznalost zákona neomlouvá

Tento článek bude vodítkem, abyste si mohli udělat případnou kontrolu, co vlastně před podáním stvrzujete pro finanční úřad svým podpisem.

Důvěřuj, ale prověřuj!!

Věřit je vynikající vlastnost, pokud druhá strana je hodna naší víry. Je to velké filozofické téma, ale co se týká ekonomiky, by měl být člověk hlavně pragmatický.

Daňový balíček na rok 2021

Novinky v rámci hmotného majetku se zpětnou aplikací v daňovém přiznání roku 2020

Paušální daň schválena, čeká na podpis prezidenta

Paušální daň v novele daňového balíčku pro rok 2021. Rok 2021 přináší mnoho změn

Minimální mzda a její zvýšení v roce 2021

Zvýšením minimální mzdy na 15 200 Kč vzroste i mzda zaručená

V minulém čísle jsem řešila zaručenou mzdu a nevěřila, že v současné a nastávající ekonomické krizi dojde do 31. 10. 2020 k opětovnému zvýšení minimální mzdy.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Tentokrát si zrekapitulujeme minimální mzdu za rok 2020 a na vaše časté dotazy ze stran zaměstnavatelů probereme nejnižší úrovně zaručené mzdy.