Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak je to s mateřskou rodičovskou dovolenou?

Dnes si již podruhé otevřeme téma mateřská – rodičovská dovolená. Možnosti a nároky, jak se na tento nelehký úkol připravit z hlediska čerpání financí, a to nejen u žen, ale i u mužů.

Předčasný nástup do důchodu v návaznosti na souběh podnikání

Na předčasný důchod v roce 2019, musíte mít „odpracováno“ alespoň 35 let

Lidé, kteří mají těsně před důchodem a nemají práci nebo už nechtějí pracovat, mohou odejít do předčasného důchodu.

Daňový balíček a jeho změny v roce 2019

Mnozí z vás jistě zaznamenali jak v médiích, tak v zákonech samotných, že vstoupil v platnost tzv. daňový balíček změn, který byl projednáván jako sněmovní tisk 206. Po dlouhodobém procesu schvalování byl nakonec definitivně schválen, podepsán prezidentem republiky a dne 27. března rozeslán jako zákon č. 80/2019 Sb. Většina změn je účinná již od 1. 4. 2019.

Nástup do předčasného starobního důchodu

Vážení čtenáři, dnes otevřeme témata, na která byly dotazy v rámci putovního semináře KVL ČR v roce 2019. Tímto tématem probereme podmínky a rizika v návaznosti na podnikání a souběhu předčasného starobního důchodu.

Zaměstnávání cizích státních příslušníků

Počet cizinců dlouhodobě žijících na území ČR se v roce 2017 přehoupl přes půl milionu osob a stále roste. Jde o číslo legálně pobývajících cizích státních příslušníků v režimech dlouhodobých a trvalých pobytů.

Praktický průvodce přiznáním k DPFO

Vážení čtenáři. Po maratonu seminářů v Ostravě, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Praze a v Plzni, kde jsem vás moc ráda viděla, pevně věřím, že vám ekonomické informace daly doporučení a návody, jak správně pracovat se základem daně, na co si dát pozor a co doložit při i zpracování daňového přiznání za rok 2018. A proto ještě než je podáte do termínu 1. 4. 2019 za rok 2018, v bodech zrekapituluji DPFO.

Bezpečnost práce neboli, ve zkratce BOZP

Tentokrát výrazně odbočíme od daní a otevřeme téma, které je velmi nepříjemné a velmi tvrdě sankcionované v případě, že subjekt nebude mít patřičné zkoušky a školení. A věřte, že pokuty za nesplnění podmínek jsou až likvidační. A nyní, co že to BOZP vlastně je a proč to musíme mít.

Zaměstnávání neunijních cizinců

Dnešním tématem navážeme na článek z minulého čísla, kde jsme si vysvětlili povinnosti v rámci zaměstnávání cizinců v EU a povinnosti s tím spojené. Z vlastní zkušenosti se nejvíce setkávám v rámci praxe se zaměstnanci Vietnamské republiky, Turecka, Srbska a Ukrajiny.

Zaměstnávání cizinců v rámci EU – všeobecné shrnutí

Současný trh a nedostatek pracovních sil nutí zaměstnavatele k tomu, aby zaměstnávali cizince. Orgány EU vytvářejí legislativní podmínky k vzájemnému zaměstnávání občanů ze všech členských států a států evropského hospodářského prostoru. Každá země může přijmout do zaměstnání bez podmínek kohokoliv z jiného státu EU.

Hlavní pracovní poměr – HPP

V předcházejících dvou číslech jsme pracovali s jednodušší formou pracovně právního vztahu, a to dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti.

Dohoda o pracovní činnosti a její aspekty v rámci pracovněprávního vztahu

Tímto tématem si v dnešním článku přiblížíme pracovněprávní vztahy a zákonné podmínky v rámci této činnosti. Také si řekneme, jak a kdy ji správně aplikovat.

Dohoda o provedení práce

Tato forma pracovně právního vztahu je u nás velmi hojně zavedena, i když se mnohokrát o dohodu o provedení práce nejedná, ale pouze o zastřený stav. Tuto formu neznají ani v SR, a proto z vlastní zkušenosti vím, že poměrně mnoho subjektů ze SR zřizuje v ČR firmy, aby tuto formu mohly aplikovat.

Sjednávání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou

Ožehavá problematika představená v nadpisu tohoto článku bude zajímat především čtenáře, kteří jsou v pracovněprávním vztahu, ale i zaměstnavatele.

Pracující důchodce a odvody (část druhá)

V současné době je ještě pro ročníky, které postihly vlny navýšení důchodového věku, běžným trendem, že se sice aktivně nevěnují podnikání, ale zato se mnohdy realizují ve fi rmách formou pracovněprávního vztahu. Začněme od začátku a řekněme si na příkladech varianty pracujícího důchodce a osoby, která se stane pracujícím důchodcem.

Pracující důchodce a odvody

V dnešním tématu otevřeme již podruhé otázku kombinace starobního důchodu a OSVČ, resp. jak a na co se připravit. Tím, že dosáhnete statusu starobní důchodce, nic nekončí, ale někdy právě začíná.