Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Dohoda o provedení práce

Tato forma pracovně právního vztahu je u nás velmi hojně zavedena, i když se mnohokrát o dohodu o provedení práce nejedná, ale pouze o zastřený stav. Tuto formu neznají ani v SR, a proto z vlastní zkušenosti vím, že poměrně mnoho subjektů ze SR zřizuje v ČR firmy, aby tuto formu mohly aplikovat.

Sjednávání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou

Ožehavá problematika představená v nadpisu tohoto článku bude zajímat především čtenáře, kteří jsou v pracovněprávním vztahu, ale i zaměstnavatele.

Pracující důchodce a odvody (část druhá)

V současné době je ještě pro ročníky, které postihly vlny navýšení důchodového věku, běžným trendem, že se sice aktivně nevěnují podnikání, ale zato se mnohdy realizují ve fi rmách formou pracovněprávního vztahu. Začněme od začátku a řekněme si na příkladech varianty pracujícího důchodce a osoby, která se stane pracujícím důchodcem.

Pracující důchodce a odvody

V dnešním tématu otevřeme již podruhé otázku kombinace starobního důchodu a OSVČ, resp. jak a na co se připravit. Tím, že dosáhnete statusu starobní důchodce, nic nekončí, ale někdy právě začíná.

Daňové a nedaňové náklady lege artis – pár tipů, nikoliv triků

Dnes vám zde ve zkratce napíši pár příkladů, na co si dát pozor a jak správně rozlišit, co je daňový nákladem a co není. Také se to dá nazvat daňovým optimalizace. Co že to vlastně je?

Daně – novinky a změny v současné daňové legislativě

Po měsíční odmlce vám dnes popíši, na co si dát pozor a jak postupovat v rámci novel jako osoba samostatně výdělečně činná nebo zaměstnavatel. V článku uvádím cíleně paragrafy, protože mnohé z vás čeká k 31. 3. 2018 podání DPFO za rok 2017.

EET – změny

Pozor na zásadní změny v EET pro veterinární lékaře – že by opravdu hop a byl tu lidoop?

EET aneb Hop a byl tu lidoop

Vážené dámy, vážení pánové, lékaři a lékařky, k datu 1. 3. 2018 nastává ze zákona povinnost elektronické evidence tržeb pro veterinární lékaře. V současné době není žádná zákonem schválená úprava či novelizace, která by umožňovala výjimku, jak tomu bylo u vlny č. 2, která byla spuštěna k datu 1. 3. 2017 v rámci minoritních činností při souběžně jdoucích činností v rámci jednoho podnikání.

Zastřené pracovněprávní vztahy v tzv. švarcsystému a jeho právní postih

Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Tyto vztahy jsou pracovněprávní podle § 1 zákoníku práce.

Problematika pracovních cest – cestovní náhrady

Základním rámcem v souladu se zákonem je úprava cestovních náhrad, kterou v roce 2014 pojal zákoník práce a samostatný zákon o cestovních náhradách byl tímto zrušen. Po novele vstoupily podmínky do § 151-189 zákoníku práce s průvodní vyhláškou č. 328/2014 Sb. – tuzemské stravné, náhrady za použití silničních motorových vozidel a vyhláška č. 242/2017 Sb. – zahraniční stravné.

Paušál a paušální daň u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Článek řeší problematiku a postup u fyzické osoby podnikatele při použití paušálu a rozdíl mezi paušálem a paušální daní stanovenou finančním úřadem.

Mateřská – rodičovská dovolená: tipy jak na to

Už z názvu lze odvodit, že mateřská dovolená se odehrává v období mateřství. V tomto období získávají maminky peněžité podpory. Na mateřskou dovolenou má právo zaměstnankyně po dobu 28, výjimečně po dobu 37 týdnů, a to pouze v případě, že porodila jedno nebo více dětí. Zaměstnavatel je povinen poskytnout mateřskou dovolenou.

Humánní léčiva a přípravky ve veterinární medicíně

Vzhledem k některým omezením v dodávkách humánních léčivých přípravků veterinárním lékařům, která byla v souvislosti s problematikou řešení re-exportů a tedy dostupností humánních léčivých přípravků zavedena v sousední Slovenské republice, se na Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „Ústav“) obrátila Komora veterinárních lékařů s žádostí o stanovisko k předmětné otázce v podmínkách České republiky a nastínění perspektivy.

Veterinář – poživatel starobního důchodu – souběh podnikání se starobním důchodem

Prostý fakt, že pobíráte starobní důchod, ještě neznamená, že musíte přestat pracovat. Starobní důchodce může klidně vydělávat. Jaká pro něj platí pravidla ohledně zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů nebo nemocenské? Na tyto otázky si odpovíme v dnešním článku.

Významné změny v zákoně o DPH od 1. 4. 2017

Radosti plátců daně všeho druhu z každoročních novinek nevezmou nikdy konce