Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Památník padlým koním

Za budovou Staré pošty v Kovalovacích u Brna, skryt očím řidičů projíždějících kolem po rušné „císařské“ silnici, tyčí se již několik let památník věnovaným netradičním padlým hrdinům bitvy tří císařů u Slavkova – vojenským koním.

Jedno epidemiologické memento

V malém háji uprostřed polí za Havlíčkovým Brodem se ukrývá téměř zapomenutý unikát – jediný židovský tyfový hřbitov v českých zemích.

Zvěrolékařská komora pro Československou republiku (ZKČSR) brzy oslaví 100 let od svého založení

Uplynul rok 2018 a významné 100. výročí – založení nového samostatného státu ve střední Evropě, Československé republiky. Bylo to i 100. jubileum založení Vysoké školy zvěrolékařské s vyučovací řečí českou v Brně, která byla prosazována dlouhá léta nejen příslušníky zvěrolékařského stavu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a bylo požadováno o její založení na řídících orgánech v Rakousko–Uhersku.

Zvěrolékařská komora pro Československou republiku (ZKČSR) brzy oslaví 100 let od svého založení

Uplynul rok 2018 a významné 100. výročí – založení nového samostatného státu ve střední Evropě, Československé republiky. Bylo to i 100. jubileum založení Vysoké školy zvěrolékařské s vyučovací řečí českou v Brně, která byla prosazována dlouhá léta nejen příslušníky zvěrolékařského stavu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a bylo požadováno i její založení na řídicích orgánech v Rakousko–Uhersku.

Zvěrolékařská komora pro Československou republiku (ZK ČSR) brzy oslaví 100. výročí od založení

Uplynul rok 2018 a významné 100. výročí založení nového samostatného státu ve střední Evropě, Československé republiky. Bylo i 100. jubileum založení Vysoké školy zvěrolékařské s vyučovací českou řečí v Brně, která byla prosazována dlouhá leta nejen příslušníky zvěrolékařského stavu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a její založení bylo požadováno i řídícími orgány v Rakousko-Uhersku.

První prezident stavovské veřejnoprávní organizace, Komory československých zvěrolékařů, MVGr. Robert Mráz-Marek (*1879 – †1945)

Když jsme se zabývali vznikem a působením stavovských profesních organizací zvěrolékařů v českých zemích, byli jsme nuceni se věnovat této otázce už v době rakousko-uherské monarchie, a to především v oblasti Předlitavska.

Z historie vzniku a působení ústavní lékárny na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně

Jeden z prvních významných zakladatelů a budovatelů již 12. prosince 1918 zákonem ustanovené Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, docent farmakologie a farmakognozie MUDr. h. c. Otakar Rybák (1886–1934), byl již ve školním roce 1918/2019 Ministerstvem školství a národní osvěty pozván mezi budoucí učitele výuky veterinární medicíny při zřízených dočasných veterinárních kurzech na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

U příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně připomínáme její významné osobnosti – Profesor MVDr. Emanuel Král

Právě v tomto roce prožíváme vzpomínky na sté výročí založení a stoleté trvání vysokého učení veterinární medicíny v Brně. Již jsme veterinární veřejnosti připomněli v nedávných publikacích významná jména a kurikula zakladatelů tohoto oboru v časopisech Zvěrokruh a Veterinářství.

U příležitosti 100. výročí založení vysoké školy zvěrolékařské v Brně připomínáme významné osobnosti novodobé historie veterinární medicíny – Akademik Jan Kolda, MVDr., DrSc. (*1895 – † 1958)

Toto významné jubileum nám připomíná historické období, kdy uváděli do akademické obce veterinární medicíny mladé adepty velmi významné osobnosti. Byli to i ve světě významní velcí koryfejové vědy, ale i osobnosti velké svým duchem.

U příležitosti 100. výročí založení vysoké školy zvěrolékařské v Brně připomínáme významné osobnosti novodobé historie veterinární medicíny – Prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc. (1925–2008)

Připomínáme-li u příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně významné osobnosti naší veterinární medicíny, nemůžeme zapomenout na všestranně aktivní osobnost a významného organizátora a propagátora Vysoké školy veterinární v Brně a dějin veterinární medicíny u nás i v zahraničí, profesora MVDr. Rudolfa Böhma, CSc.

Významné osobnosti Veterinární medicíny a vysokého veterinárního učení v Československu – Prof. MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc. (1918–2008)

Vzpomínáme na něho při příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně jako na významného představitele a budovatele oboru a vedoucího ústavu Hygieny a technologie potravin Vysoké školy veterinární v Brně.

Profesor MVDr. Jaroslav Kábrt, MVDr. h. c. et MVDr. h. c. (*19O3 – †2OO7)

Mezi významné osobnosti, které představujeme a připomínáme u příležitosti 100. výročí vzniku Vysokého učení veterinární medicíny na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně, náleží profesor MVDr. Jaroslav Kábrt, dvojnásobný MVDr. h. c.

Budování historiografie a muzejnictví veterinárního lékařství

Jaroslav Nejezchleba se narodil 19. října 1923 ve Veselí nad Moravou. Středoškolská studia absolvoval ve Strážnici na jižní Moravě a maturoval zde v roce 1943. České vysoké školy však v okupovaném protektorátu Čechy a Morava byly v této době zavřeny, takže do roku 1945 pracoval manuálně.

MVDr. Bohumil Kadenský – Poslední nekompromisní pražský hygienik

V minulém roce jsem se mezi významnými představiteli výuky a oboru veterinární hygieny setkal mezi spolupracovníky prof. MVDr. Jana Lenfelda se jménem, kterým bych rád toto jedinečné WHO IS WHO ve veterinární medicíně doplnil: MVDr. Bohumil Kadenský.

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně a její vývoj do vzniku VFU

V letošním roce 2018 je to již celé století od založení vysokého veterinárního učení v Brně. Ve srovnání se zvěrolékařskou školou ve Vídni, která v roce 2015 dovršila 250 roků svého trvání, je naše alma mater mladá.