Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zrcadlo Petrova

Majestátní, goticky vyhlížející katedrálu na Petrově znají dobře všichni návštěvníci Brna.

Malý Santini

Santiniho UNESCO poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou je asi všem dobře znám.

Starej lotr mexickej

Do doby, než jeho popularitu předčil charizmatický Rumcajs z Večerníčku, byl za neslavnějšího českého loupežníka považován Václav Babinský.

Památník padlým koním

Za budovou Staré pošty v Kovalovacích u Brna, skryt očím řidičů projíždějících kolem po rušné „císařské“ silnici, tyčí se již několik let památník věnovaným netradičním padlým hrdinům bitvy tří císařů u Slavkova – vojenským koním.

Jedno epidemiologické memento

V malém háji uprostřed polí za Havlíčkovým Brodem se ukrývá téměř zapomenutý unikát – jediný židovský tyfový hřbitov v českých zemích.

Zvěrolékařská komora pro Československou republiku (ZKČSR) brzy oslaví 100 let od svého založení

Uplynul rok 2018 a významné 100. výročí – založení nového samostatného státu ve střední Evropě, Československé republiky. Bylo to i 100. jubileum založení Vysoké školy zvěrolékařské s vyučovací řečí českou v Brně, která byla prosazována dlouhá léta nejen příslušníky zvěrolékařského stavu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a bylo požadováno o její založení na řídících orgánech v Rakousko–Uhersku.

Zvěrolékařská komora pro Československou republiku (ZKČSR) brzy oslaví 100 let od svého založení

Uplynul rok 2018 a významné 100. výročí – založení nového samostatného státu ve střední Evropě, Československé republiky. Bylo to i 100. jubileum založení Vysoké školy zvěrolékařské s vyučovací řečí českou v Brně, která byla prosazována dlouhá léta nejen příslušníky zvěrolékařského stavu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a bylo požadováno i její založení na řídicích orgánech v Rakousko–Uhersku.

Zvěrolékařská komora pro Československou republiku (ZK ČSR) brzy oslaví 100. výročí od založení

Uplynul rok 2018 a významné 100. výročí založení nového samostatného státu ve střední Evropě, Československé republiky. Bylo i 100. jubileum založení Vysoké školy zvěrolékařské s vyučovací českou řečí v Brně, která byla prosazována dlouhá leta nejen příslušníky zvěrolékařského stavu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a její založení bylo požadováno i řídícími orgány v Rakousko-Uhersku.

První prezident stavovské veřejnoprávní organizace, Komory československých zvěrolékařů, MVGr. Robert Mráz-Marek (*1879 – †1945)

Když jsme se zabývali vznikem a působením stavovských profesních organizací zvěrolékařů v českých zemích, byli jsme nuceni se věnovat této otázce už v době rakousko-uherské monarchie, a to především v oblasti Předlitavska.

Z historie vzniku a působení ústavní lékárny na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně

Jeden z prvních významných zakladatelů a budovatelů již 12. prosince 1918 zákonem ustanovené Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, docent farmakologie a farmakognozie MUDr. h. c. Otakar Rybák (1886–1934), byl již ve školním roce 1918/2019 Ministerstvem školství a národní osvěty pozván mezi budoucí učitele výuky veterinární medicíny při zřízených dočasných veterinárních kurzech na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

U příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně připomínáme její významné osobnosti – Profesor MVDr. Emanuel Král

Právě v tomto roce prožíváme vzpomínky na sté výročí založení a stoleté trvání vysokého učení veterinární medicíny v Brně. Již jsme veterinární veřejnosti připomněli v nedávných publikacích významná jména a kurikula zakladatelů tohoto oboru v časopisech Zvěrokruh a Veterinářství.

U příležitosti 100. výročí založení vysoké školy zvěrolékařské v Brně připomínáme významné osobnosti novodobé historie veterinární medicíny – Akademik Jan Kolda, MVDr., DrSc. (*1895 – † 1958)

Toto významné jubileum nám připomíná historické období, kdy uváděli do akademické obce veterinární medicíny mladé adepty velmi významné osobnosti. Byli to i ve světě významní velcí koryfejové vědy, ale i osobnosti velké svým duchem.

U příležitosti 100. výročí založení vysoké školy zvěrolékařské v Brně připomínáme významné osobnosti novodobé historie veterinární medicíny – Prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc. (1925–2008)

Připomínáme-li u příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně významné osobnosti naší veterinární medicíny, nemůžeme zapomenout na všestranně aktivní osobnost a významného organizátora a propagátora Vysoké školy veterinární v Brně a dějin veterinární medicíny u nás i v zahraničí, profesora MVDr. Rudolfa Böhma, CSc.

Významné osobnosti Veterinární medicíny a vysokého veterinárního učení v Československu – Prof. MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc. (1918–2008)

Vzpomínáme na něho při příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně jako na významného představitele a budovatele oboru a vedoucího ústavu Hygieny a technologie potravin Vysoké školy veterinární v Brně.

Profesor MVDr. Jaroslav Kábrt, MVDr. h. c. et MVDr. h. c. (*19O3 – †2OO7)

Mezi významné osobnosti, které představujeme a připomínáme u příležitosti 100. výročí vzniku Vysokého učení veterinární medicíny na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně, náleží profesor MVDr. Jaroslav Kábrt, dvojnásobný MVDr. h. c.