Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Budování historiografie a muzejnictví veterinárního lékařství

Jaroslav Nejezchleba se narodil 19. října 1923 ve Veselí nad Moravou. Středoškolská studia absolvoval ve Strážnici na jižní Moravě a maturoval zde v roce 1943. České vysoké školy však v okupovaném protektorátu Čechy a Morava byly v této době zavřeny, takže do roku 1945 pracoval manuálně.

MVDr. Bohumil Kadenský – Poslední nekompromisní pražský hygienik

V minulém roce jsem se mezi významnými představiteli výuky a oboru veterinární hygieny setkal mezi spolupracovníky prof. MVDr. Jana Lenfelda se jménem, kterým bych rád toto jedinečné WHO IS WHO ve veterinární medicíně doplnil: MVDr. Bohumil Kadenský.

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně a její vývoj do vzniku VFU

V letošním roce 2018 je to již celé století od založení vysokého veterinárního učení v Brně. Ve srovnání se zvěrolékařskou školou ve Vídni, která v roce 2015 dovršila 250 roků svého trvání, je naše alma mater mladá.

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně slaví sté narozeniny

100 let od zřízení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně s vyučovací řečí českou a její zakladatelé a budovatelé výuky a vědeckého bádání (část třetí – závěr)

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně slaví sté narozeniny

Sto let od zřízení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně s vyučovací řečí českou a její zakladatelé a budovatelé výuky a vědeckého bádání (část druhá)

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně slaví sté narozeniny

Vstupujeme do roku 2018. Jest to rok 100. výročí vzniku samostatného československého státu dne 28. října 1918. Tento významný den každý z Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků jistě s úctou oslaví.

Významné osobnosti veterinární medicíny a Vysoké školy veterinární v Brně: prof. MVDr. Jaroslav Dražan, CSc.

Odchovanec akademika Klobouka, významný epizootolog, zakladatel výuky chorob prasat. Propagátor preventivních metod ve zdravotní péči u hospodářských zvířat ve velkochovech a významný budovatel Vysokého učení veterinárního v Brně.

Dějiny veterinární medicíny, jejich odborné studium a výuka na Vysokém učení veterinárním v Brně v letech 1918-2017

Pokračování z minulého čísla Zvěrokruhu 11.

Dějiny veterinární medicíny, jejich odborné studium a výuka na Vysokém učení veterinárním v Brně v letech 1918–2017

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy a živou pamětí, jsou učitelem života a poslem minulosti. Měly by být sledované a poznávané u každého vědního oboru, neboť kritické poznávání minulého přispívá k tomu, že usnadňuje zaujmout reálný pohled do budoucna. To platí i pro obory medicíny, medicínu humánní i veterinární.

Významné osobnosti veterinární medicíny a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně – Profesor MVDr. Rudolf Hrabák, CSc.

Profesor MVDr. Rudolf Hrabák, CSc., přednosta Ústavu biologie a zoologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, věrný odchovanec Koldovy brněnské školy veterinární morfologie.

Významné osobnosti veterinární medicíny a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně – prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc., 85letý

V září letošního roku uplyne 85 let od chvíle, co se ve středočeském Přehvozdí narodil v rodině vesnického učitele významný český veterinární anatom, prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc. Před 65 lety navázal svůj první bezprostřední kontakt s veterinární medicínou a nastoupil do 1. ročníku Veterinární fakulty tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 1952 byla samostatná Vysoká škola veterinární začleněna jako fakulta do organizační struktury brněnské Vysoké školy zemědělské.

Historie, vývoj a úspěchy studentské vědecké a odborné činnosti na VFU v Brně

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) se začala rozvíjet již od založení naší Vysoké školy zvěrolékařské v roce 1918, kdy se v jednotlivých ústavech hlásili studenti jako dobrovolní pracovníci (demonstrátoři, pomocné vědecké síly) a rovněž i zájemci o vypracování svých doktorských disertačních prací, které byly nutné pro získání tehdy nepovinného doktorského titulu MVDr. Studiem odborné literatury, sběrem materiálu a metodicky se již během studia připravovali na řešení zpravidla dílčích výzkumů a byli tak rovněž předvojem pozdější studentské vědecké a odborné činnosti.

Významné osobnosti veterinární medicíny Vysoké školy veterinární v Brně – Profesor MVDr. Karel Labík, CSc.

Profesor MVDr. Karel Labík, CSc., byl výborný a progresívní vysokoškolský pedagog v oboru chov a hygiena plemenitby zvířat na Vysoké škole veterinární v Brně. Byl zakladatelem výuky a výzkumu opět zaváděné mendelovské genetiky v oboru zootechnika na Vysoké škole veterinární v Brně.

Významné osobnosti veterinární medicíny Vysoké školy veterinární v Brně – Docent MVDr. Jaroslav Holman, CSc.

Docent MVDr. Jaroslav Holman, CSc., je významný veterinární histolog, zakladatel a budovatel prvního vědeckého pracoviště elektronové mikroskopie na Veterinární fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně.

Z historie vzniku a aktivit stavovských spolků českých studentů veterinární medicíny (čast III., závěrečná)

Po skončení války se MVC. František Čípek vrátil do Brna, aby složil chybějící zkoušky. Stalo se tak již v listopadu 1945, kdy studia dokončil a v únoru 1947 obhájil dizertaci a získal titul MVDr., odešel do praxe a působil až do důchodu v Olešnici na Moravě.