Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z historie vzniku a aktivit stavovských spolků českých studentů veterinární medicíny (část II.)

Velmi aktivně byla rozvinuta činnost v sekci společenské. Byla organizátorem plesů, které se staly uznávanou brněnskou společenskou událostí. První ples Spolku veterinárních mediků se konal již dne 26. ledna 1920 v Besedním domě v Králově Poli v Brně.

Z historie vzniku a aktivit stavovských spolků českých studentů veterinární medicíny (část I.)

Tak jako se rozvíjela spolková aktivita zvěrolékařů v době uvolněných společenských vztahů na konci 19. století a počátku 20. století v rakousko-uherské monarchii, především v Předlitavsku, tedy i v Českých zemích, se podobně objevovaly tyto snahy též u studentů na Zvěrolékařské škole ve Vídni.

MVDr. Jan Křivinka, vynikající badatel, laboratorní diagnostik, zakladatel a budovatel Státního veterinárního ústavu v Brně

Tento odborník, mikrobiolog, patologický anatom a epizootolog je významnou osobností veterinární i humánní medicíny u nás i ve světě. Exaktní myšlení MVDr. Křivinky, pracovitost, výsledky jeho pracovních výkonů a skromnost přesvědčují o jeho odborných kvalitách.

Významná osobnost československé veterinární medicíny profesor MVDr. Karel Macek

Profesor MVDr. Karel Macek (*1885 – †1964) byl zakladatel a první ředitel Státního diagnostického a serotherapeutického veterinárního ústavu v Ivanovicích na Hané.

Významní představitelé výuky a oboru Veterinární hygiena

Významní představitelé oboru a výuky Veterinární hygiena potravin a surovin živočišného původu a jejich technologií na Vysoké škole veterinární v Brně v letech 1918–1989

Nedožité jubileum 130 let Jan Lukeš

Prof. MUDr. Jan Lukeš, zakladatel Ústavu pro všeobecnou patologii a patologickou anatomii na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně

Miloš Plhoň – významné jubileum

Vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé Vysoké školy veterinární, dnes Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně! Dovolte nám, abychom i touto formou pogratulovali kolegovi Miloši Plhoňovi k jeho 95.

Docent MVDr. Lubomír Itze, CSc. a Symbióza Mladá Boleslav – Košice – Brno – USA – Praha – Západní Evropa a zpět

Pan kolega Lubomír Itze, veterinární a muzikantský světoběžník, rodák ze Středních Čech z Mladé Boleslavi, v průběhu svého tvůrčího života úspěšně působil v celé řadě zajímavých lokalit naší zeměkoule v oboru veterinární medicíny, a též jako vynikající aktivní muzikant, trumpetista.

Významná osobnost Veterinární a farmaceutické univerzity a veterinární medicíny – Spektabilis děkan profesor MVDr. Bedřich Klimeš, CSc.

.

Prof. MUDr. Otakar Rybák zakladatel brněnské Vysoké školy zvěrolékařské

.

Ing. arch. Silvia Dyková a její uplatnění ve výtvarné práci v oblasti kresby a fotografie, ve veterinární medicíně zvláště

.

Významné osobnosti veterinární medicíny – doc. MVDr. Vladimír Pleva, CSc.

.

Vzpomínka na významnou osobnost evropské veterinární medicíny na přelomu 18. a 19. století Ignáce Josefa Pešinu z Čechorodu

.

Významná osobnost Veterinární a farmaceutické univerzity a veterinární medicíny emeritní J. M. rektor profesor MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc., a jeho nedožité 90. narozeniny – vzpomínáme

.

Významné osobnosti veterinární medicíny – Generálmajor MVDr. Vladimír Chládek se narodil před 120 lety (*1895–†1966)

.