Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Profesor František Jelínek sedmdesátníkem

.

PhDr. Emil Sekera, 160 roků od jeho narození

.

Sté výročí narození profesora MVDr. Evžena Novotného (1913–1991)

.

Post scriptum – KOLEGA KOLEGŮM I + II

.

Kolega kolegům – Lubomír Itze – část 2

.

Kolega kolegům, Lubomír Itze – část 1

.

Profesor Klobouk – zakladatel klinické parazitologie u nás

.

Vzteklina včera a dnes

.

Vzpomínáme nedožitého životního jubilea paní Olgy Břehové

.

Profesor Karel Šobra, významný československý veterinární internista

.

Osmdesátka, která stojí za to Prof. MVDr. Ladislav Němeček, CSc.

.

Louis Pasteur v medicíně konce 19. století

.

Amatérské hudební aktivity našich kolegů nejen při studiu na Vysoké škole veterinární – Milan Dudek

.

Významné osobnosti v oboru zvěrolékařství u nás – Profesor MVDr. Theodor Dohnal – 140 let

.

Jaroslav Kábrt – profesor MVDr. a dr. h. c.

.