Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Karel Šulc a jeho životní dílo II

.

Karel Šulc a jeho životní dílo

.

Významné jubileum

.

120 let od narození prof. MVDr. Karla Pardubského prvního přednosty chirurgické kliniky

.

Profesor Červený se dožívá 80 let

.

Vzpomínka k nedožitým devadesátým narozeninám doc. MVDr. Tibora Laxe, CSc.

.

Amatérské hudební aktivity našich kolegů – Barel rock

.

Významné osobnosti v historii oboru zvěrolékařství v Českých zemích

.

Amatérské hudební aktivity našich kolegů

.

Muzikanti z veteriny – Představujeme hudební aktivity našich kolegů

.

Sté výročí narození profesora Dyka

.

Amatérské hudební aktivity našich kolegů

.

Významná osobnost v historii oboru zvěrolékařství v českých zemích

.

O nejobávanější nákaze sudokopytníků

.

Zakladatel moderní veterinární chirurgie a ortopedie prof. MVDr. Emanuel Král

.