Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Třicátá léta brněnského vysokého učení veterinárního

.

Vývoj brněnské veterinární chirurgie v poválečném období do roku 1960

.

Začátky veterinární chirurgie a oftalmologie v Brně v 1. polovině XX. století

.

Historie výroby krmiv pro psy a kočky v Československu a v České republice

.

Historické kořeny veterinární chirurgie

.

Zvěrolékařství v českých zemích – díl 2

.

Zvěrolékařství v českých zemích – díl 1

.

Česká veterinární profese a Komora veterinárních lékařů

.

Z historie neblahých dnů našeho života v letech 1939–1945

.

Motivy zvířat ve sbírce českých přísloví pana Smila Flašky z Richenburka

.

Prof. RNDr. et MVDr. Vlastimil Vrtiš

.

PROF. MVDr. ET RTDr. H. C. IN M. Tomáš VACEK – rytíř zvěrolékařského stavu

.

Pohled do historie univerzity veterinární medicíny ve Vídni (veterinärmedizinische universität Wien)

.

Pamětní síň profesora MVDr. Jana Koldy v Doubravníku u Tišnova

.

Zdravotní význam mykobakteriálních enteritid v posteliminačním období bovinní tuberkulózy

.