Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární ples

11.01.2020 Praha, Palác Žofín

… letem veterinárním světem

Psí 112: Kurz první pomoci zvířeti pro chovatele

Chovatelé se v rámci kurzu první pomoci zvířatům učili, jak provést svému psu kardiopulmonální resuscitaci, správně vytáhnout klíště, pomoci v případě úpalu a další dovednosti. Výuku vedla místní veterinární sestra.

Raněná zvěř. Co dělat, když ji potkám

Zvěř podle zákona o myslivosti patří uživateli honitby. Proto obce a správci komunikací při nálezu raněné zvěře kontaktují uživatele honitby.

Plínkovné

Detailní studium zápisu č. 2 z jednání ekonomické komise ze dne 23. 7. 2019 mi prozradilo, že kolegyně MVDr. Anna Šimaliaková navrhuje, aby členský příspěvek byl snížen na polovinu pro osoby pobírající rodičovský příspěvek.

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 10/2019      Informace – zprávy – výzvy   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s […]

V. mezinárodní horský veterinární ultramaraton 2019 – Prudnik – Praděd

Jedenáctého srpna v 5:00 odstartoval v polském Prudniku v pořadí pátý horský veterinární ultramaraton.

Falešné razítko

  Časopis Zvěrokruh 9/2019      Informace – zprávy – výzvy FALEŠNÉ RAZÍTKO KVL ČR neeviduje veterinární lékařku, jejíž identifikace odpovídá údajům na […]

… letem veterinárním světem

Rozhodnutí vyškrtnout veterináře ze seznamu Komory odloženo

Odvolací senát odložil vyškrtnutí člena RCVS ze seznamu veterinárních lékařů, jak rozhodla čestná rada RCVS.

Veselé okénko

Jak se v představenstvu volá, tak viceprezident vyzývá

Tak se nám s výzvami viceprezidenta roztrhl pytel. Vyzývána již byla dr. Šimaliaková k zastavení činnosti, ale zatím se ji ani její činnost zastavit nepodařilo.

ANOTACE – Čeští veterinární lékaři a jejich komora v letech 1920 až 2020

Komora veterinárních lékařů ČR připravuje ke svému 100. výročí knižní publikaci, ve které mapuje historii a vývoj naší stavovské organizace od roku 1920 do dnešní doby.

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 8/2019      Informace – zprávy – výzvy   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s […]

Povinné čipování psů

Od 1. 1. 2020 mají chovatelů psů novou povinnost – mít svého psa načipovaného. Budeme-li přesně citovat zákon, tak: očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Odpověď SVS na žádost o sdělení

Vážená paní prezidentko,

dopisem č. j. 353/2019/P ze dne 23. 4. 2019 jste nás požádala o vyjasnění některých otázek týkajících se povinného označení psů mikročipem od 1. 1. 2020.

Povinné čipování psů

Poslední novela veterinárního zákona přinesla také poměrně zásadní změny pro chovatele psů, a to povinnost čipování všech psů s odloženou účinností od 1. 1. 2020.

Revizní komise upozorňuje

Revizní komise upozorňuje, že podle § 77 odst. 1 písm. c) bod 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech mohou distributoři veterinárních léčiv dodávat veterinární léčiva pouze veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou veterinární činnost podle veterinárního zákona