Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva

Vážené kolegyně a kolegové,

je to neuvěřitelné, ale v září 2020 si připomeneme

35 let od promoce na VŠV v Brně.

Rozhodli jsme se s kolegou Lubo Králem, že zorganizujeme setkání absolventů a společně toto jubileum oslavíme v říjnu 2020 v Brně.

Málopočetná plemena psů a koček – LAPINKOIRA

Lapinkoira neboli finský laponský pes je špicovité ovčácké plemeno původem z Finska.

Pozvánka na setkání absolventů z roku 1980

  Časopis Zvěrokruh 3/2020      Informace – zprávy – výzvy

Koronaviry

Koronaviry představují velmi rozsáhlou skupinu obalených virů, jejichž genom je tvořen pozitivní jednořetězcovou RNA, což virus predisponuje k mutacím a rekombinacím.

Novinky v preskripci veterinárních i humánních léčiv

Dne 1. 2. 2020 vešla v účinnost nová vyhláška týkající se předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. Tato vyhláška č. 25/2020 Sb. nahradila původní vyhlášku č. 54/2008 Sb., včetně jejích novel, která řešila preskripci humánními i veterinárními lékaři. Nová vyhláška se tak týká pouze preskripce veterinárními lékaři a řeší předepisování humánních i veterinárních léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.

EMA Kategorizace antibiotik pro jejich odpovědné používání u zvířat

  Časopis Zvěrokruh 3/2020      Informace – zprávy – výzvy Opatrné a odpovědné používání antibiotik u zvířat i lidí může snižovat rizika […]

Akční plán Národního antibiotického programu České republiky pro období 2019–2022

Akční plán Národního antibiotického programu České republiky (AP NAP) na období 2019–2022 – co představuje pro soukromého veterinárního lékaře?

Reakce na úvodník ze Zvěrokruhu č. 1/2020

Vážení členové KVL,

dovolím si zde zareagovat na úvodník otištěný v předminulém čísle, napsaný prezidentkou KVL Radkou Vaňousovou.

Reakce na reakci

Milý Honzo,

jsem překvapena, že můj, na první pohled nekonfliktní úvodník vyvolal takové emoce, že reakce na něj mnohonásobně přesahuje jak velikostně, tak obsahově i myšlenkově můj původní text. Proto bude nutné některé myšlenky upřesnit a vrátit zpátky na zem.

… letem veterinárním světem

Nová výzva veterinárním lékařům, aby pomohli rozluštit záhadu jménem CRGV

Prvolinioví veterinární lékaři působící na celém území Spojeného království drží všechny trumfy vedoucí k rozluštění záhadného onemocnění – kožní a glomerulární vaskulopatie (CRVG), známého také pod označením Alabama rot (alabamská hniloba).

Veselé okénko

Jako člen představenstva budu v tomto okénku nepravidelně až pravidelně informovat čtenáře a zejména své voliče o plnění svého programu a o svém pohledu na události, kterých jsem od zvolení do PV svědkem. Cílem je na sebe co nejvíce upozorňovat a zajistit si tak i po této linii opětovné zvolení v příštích volbách.

Ocenění Medica Veterinaria v roce stého výročí

Reklamní slogan „dva v jednom“ se používá třeba u šampónu, který má navíc účinek kondicionéru. A do jisté míry by se dalo říci, že takové to bylo 20. ledna na oslavě 100 let Komory veterinárních lékařů, při níž se rovněž udělovaly ceny Medica Veterinaria za mimořádný přínos v oboru veterinární medicíny.

Poznámka redakční rady

Redakční rada časopisu Zvěrokruh obdržela v předvečer udílení cen Medica Veterinaria žádost MVDr. Martina Zelinky a MVDr. Jana Pokorného, aby byly v březnovém čísle časopisu otištěny jejich otevřené dopisy adresované organizátorovi akce Ing. Martinu Sedláčkovi.

Poděkování – Karel Daniel

Na tomto místě bych rád poděkoval kolegům za udělení ceny prezidentky Komory veterinárních lékařů ČR u příležitosti předávání ocenění Medica Veterinaria. Upřímně si toho vážím.

Insignie a archiválie brněnských univerzit

Kdo odolal lákavé vůni svařáku předvánočního Zelného trhu a vystoupal až nahoru k bráně Dietrichsteinského paláce, ten neprohloupil.