Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

První prezidentka černé pleti má ve veterinárním oboru zdůraznit diverzitu

Mandisa Greeneová se má stát 10. července první prezidentkou RCVS (černé pleti britské veterinární komory). Chce pracovat především pro mladé lidi všech rasových skupin.

Dopad COVID-19 na veterinární lékaře v ČR

Celkem se ankety zúčastnilo 126 veterinárních lékařů, z toho 60 % mužů a 40 % žen, v 83 % OSVČ, 12 % majitelé či jednatelé s. r. o., 5 % zaměstnanců.

Výzva kolegům k anketě k pohotovostem

Vážení kolegové a kolegyně, v rámci přípravy podkladů pro tiskovou zprávu na téma VETERINÁRNÍ POHOTOVOSTNÍ ÚKONY bych vás ráda požádala o zodpovězení krátké ankety na komorových stránkách vetkom.cz.

Unie soudních znalců veterinární medicíny

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy Několik let již funguje spolek znalců „UNIE SOUDNÍCH ZNALCŮ VETERINÁRNÍ MEDICÍNY“ v […]

Výzva legislativní komise

Legislativní komise vyzývá všechny navrhovatele změn a doplnění stávajících řádů Komory, popřípadě tvůrce návrhů zcela nových řádů, s plánovaným projednáváním na sněmu v Brně dne 14. 11. 2020, aby své návrhy legislativní komisi dodali na adresu vetkom@vetkom.cz nejpozději do 31. 7. 2020 ke zpracování a právní úpravě.

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy VÝZVA KOLEGŮM K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ SYSTÉMU ELEKTRONICKÝCH ŽÁDANEK Z DÍLNY SVS: „MK vyzývá […]

Tragické úmrtí MVDr. Jana Krále

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy Vážení kolegové, zasáhla nás smutná zpráva o tragickém úmrtí MVDr. Jana Krále. […]

V. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy

31. července slaví major v.v., MVDr. Ondřej Koždoň, CSc. své 85. narozeniny

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy 31. července slaví major v.v., MVDr. ONDŘEJ KOŽDOŇ, CSc. své 85. NAROZENINY […]

Informace ÚSKVBL

ÚSKVBL aktualizoval aplikaci Veterinární léčivé přípravky, jež je poskytována zdarma a s jejíž pomocí lze vyhledávat dle řady vyhledávacích kritérií v seznamu veterinárních léčivých přípravků s platnou registrací.

… letem veterinárním světem

“Znepokojující příznaky” vlivu pandemie na veterináře

Nová data ukazují, jak koronavirová pandemie sráží příjmy veterinárních praxí ve Spojeném království silněji než ve zbytku světa.

Výzva legislativní komise

Legislativní komise vyzývá všechny navrhovatele změn a doplnění stávajících řádů Komory, popřípadě tvůrce návrhů zcela nových řádů, s plánovaným projednáváním na sněmu v Brně dne 14. 11. 2020, aby své návrhy legislativní komisi dodali na adresu vetkom@vetkom.cz nejpozději do 31. 7. 2020 ke zpracování a právní úpravě. Navrhovatelé tím výrazně zvýší pravděpodobnost hladkého přijetí návrhu.

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

„MK vyzývá kolegy působící ve faremní praxi, aby aktivně vyzkoušeli a následně připomínkovali systém zadávání elektronických žádanek z dílny SVS.

Výzva Mediální komise

  Časopis Zvěrokruh 7/2020      Informace – zprávy – výzvy MEDIÁLNÍ KOMISE vyzývá kandidáty do komorových voleb, kteří mají zájem o předvolební […]

Poděkování

1.
Chci poděkovat kolegyni Petře Šinové a kolegům Janu Pokornému a Martinu Zelinkovi za podporu při apelování na ostatní členy představenstva ve věci zabezpečení ochranných pomůcek pro členy Komory.