Komora veterinárních lékařů České republiky

Oznámení o GDPR

Zabezpečení zpracovávaných osobních údajů v softwarových systémech provozovaných komorou

Sdělení Revizní komise – falešné razítko

Vzhledem k nárůstu počtu případů zneužití osobních dat veterinárních lékařů formou falzifi kátů veterinárních potvrzení využívajících osobní údaje skutečných nebo neexistujících veterinárních lékařů na vzorech razítek, rozhodla se revizní komise KVL ČR na základě četných podnětů členů KVL dát na vědomí příklady nestandardního provedení veterinárních potvrzení, jako upozornění pro ostatní veterinární lékaře i chovatelskou veřejnost.

III. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Informace – zprávy – výzvy

… letem veterinárním světem

Studenti nejsou znalostně dobře vybaveni pro stomatologii koní, říká veterinář

Schůzka v Lednici v detailech

Smyslem pro leckoho málo konkrétní tiskové zprávy o setkání českých a slovenských veterinárních lékařů bylo deklarovat ochotu k jednání a nepřivřít dveře dříve, než by k nim mohlo dojít. Jednat a nacházet východiska mezi KVL,VFU a SVS.

Než zvedneme ceny a naučíme se prodat

Dovolil bych si krátce zareagovat na článek Martina Valacha: Zvedněme ceny, aneb naučme se prodat (Zvěrokruh č. 2/2018; str. 10).

45. ročník veterinárního volejbalového turnaje

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Informace – zprávy – výzvy

III. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 3/2018      Informace – zprávy – výzvy

… letem veterinárním světem

Je vám nepříjemné nabízet marihuanu?

Některé rozhovory, které jsme nuceni s klienty v ordinaci vést, jsou dost nepříjemné:

Atestační studium stále aktuální

Jednou z forem celoživotního vzdělávání veterinárních lékařů, která kontinuálně pokračuje i po privatizaci veterinární činnosti v roce 1991, je atestační studium.

45. ročník veterinárního volejbalového turnaje

  Časopis Zvěrokruh 3/2018      Informace – zprávy – výzvy

Upozornění revizní komise

Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Jan Vácha, reg. č. KVL ČR 109, U Nového rybníka 236; 471 63 Doksy – Staré Splavy, a veškerá veterinární potvrzení opatřená níže uvedeným otiskem razítka považuje za zneužití svých osobních dat.

… letem veterinárním světem

Nástrahy čekárny

Mnozí mně říkali, abych nikdy nepracoval s dětmi a se zvířaty. Myslím, že žádný z těch, kteří mi toto tvrdil, nebyl ve skutečnosti veterinář ani pediatr. Věděl by totiž, že zvíře či dítě jsou ta lepší část celého problému.

Informace RK: Poskytování informací o pacientech třetím osobám

  Časopis Zvěrokruh 2/2018      Informace – zprávy – výzvy Povinnost mlčenlivosti vůči třetím osobám

Z jeho života aneb Vzpomínka na kolegu Miloše Ondráška

Myslím, že v současnosti žije jen málo kolegů, kteří jej osobně znali, a bohužel jen já, který s ním a vedle něho devět let pracoval. Proto jsem si vždy rád přečetl jeho publikované vzpomínky na Afriku, Austrálii, Novou Guineu a jiné země, kde jako expert působil.

Komora veterinárních lékařů České republiky