Komora veterinárních lékařů České republiky

Veterinární reprezentační ples 2018

  Časopis Zvěrokruh 11/2017      Informace – zprávy – výzvy

… letem veterinárním světem

Nová asociace propaguje nezávislé veterinární praxe a jejich hodnoty

Byla založena asociace sdružující veterinární praxe, které jsou vlastněny osobami bez vazeb na velká korporátní uskupení.

Shrnutí základních práv a povinností kontrolovaných subjektů při kontrolách

Dle požadavku Komory jsme zpracovali přehled úřadů disponujících kontrolními pravomocemi, se kterými se může podnikající veterinární lékař setkat při výkonu veterinární činnosti.

Webináře 2017

  Časopis Zvěrokruh 11/2017      Informace – zprávy – výzvy 29. 11. 2017 Ochrana osobních údajů 13. 12. 2017 Morče ve veterinární […]

Kastrační workshop

Po úspěšném a inspirativním amputačním semináři jsem se obratem přihlásil na kastrační seminář. Místem konání byla opět učebna Mendelovy univerzity v Brně, která poskytla dostatečně vybavené zázemí pro konání této akce.

Je ještě účelné tak náročné a dlouhé studium veterinárního lékařství?

Schválení poslední novely veterinárního zákona nutně vybízí k zamyšlení nad současným stavem veterinární profese a k úvahám o její budoucnosti.

Mistrovství České republiky služebních psů v Solenici

Tímto článkem bych vám chtěla představit práci Policie České republiky – odboru služební kynologie a hipologie policejního prezidia. Akce se konala ve dnech 4.–8. září 2017 v Solenici u Orlické přehrady.

Veterinární reprezentační ples 2018

  Časopis Zvěrokruh 10/2017      Informace – zprávy – výzvy

Medica Veterinaria 2017

Vážení čtenáři,

závěrem minulého roku se v Zrcadlové kapli pražského Klementina uskutečnil první ročník veterinární akce s názvem Medica Veterinaria – slavnostní setkání osobností veterinární medicíny a udělení cen za mimořádný a celoživotní přínos veterinárnímu lékařství a publikační činnost.

Upozornění – návrh věcného záměru zákona o KVL ČR

Mediální komise si dovoluje upozornit všechny čtenáře, že na stranách 45–54 tohoto čísla i na webových stránkách Komory mohou najít návrh věcného záměru zákona o KVL ČR. Tento text bude předmětem hlasování na letošním XXVI. sněmu v listopadu.

50. výročí založení Státní veterinární správy

Na pozvání ústředního ředitele SVS jsem se jej jako prezident KVL ČR zúčastnil a na žádost ústředního ředitele jsem spolu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, prezidentem Potravinářské komory a zástupcem prezidenta Agrární komory krátkým vystoupením zahájil toto společenské setkání následujícími slovy:

Otevřený dopis zveřejněný na žádost některých členů komory

Pane děkane, profesore Nečasi,

tímto dopisem apelujeme na Vás jako na vedoucího představitele Veterinární fakulty, abyste zvážil své další setrvání ve funkci nebo případnou kandidaturu na post rektora Veterinární a farmaceutické univerzity.

XXVI. Sněm KVL ČR

4. listopadu 2017, Hotel Flora, Olomouc

Vyšetření zvířete po poranění člověka

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) veterinárního zákona stanoví, že chovatel je povinen zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou.

Upozornění – návrh věcného záměru zákona o KVL ČR

Mediální komise si dovoluje upozornit všechny čtenáře

Komora veterinárních lékařů České republiky