Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Revizní komise upozorňuje

Revizní komise upozorňuje, že podle § 77 odst. 1 písm. c) bod 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech mohou distributoři veterinárních léčiv dodávat veterinární léčiva pouze veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou veterinární činnost podle veterinárního zákona

ANOTACE – Čeští veterinární lékaři a jejich komora v letech 1920 až 2020

Komora veterinárních lékařů ČR připravuje ke svému 100. výročí knižní publikaci, ve které mapuje historii a vývoj naší stavovské organizace od roku 1920 do dnešní doby.

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 7/2019      Informace – zprávy – výzvy   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s […]

Registr dárců krve psů

Věděli jste, že i psi někdy potřebují krevní transfuzi? Sehnat dárce je ale často velmi obtížné. Veterináři zpravidla na nikoho kontakt nemají a kliniky psí krev nemusí mít k dispozici.

5TH INTERNATIONAL MOUNTAIN VETERINARY ULTRAMARATHON

  Časopis Zvěrokruh 7/2019      Informace – zprávy – výzvy

Africký mor prasat u nás

Poslední pozitivní případy afrického moru prasat (AMP) byly v České republice zjištěny 8. 2. 2018 u uloveného a 15. 4. 2018 u nalezeného uhynulého prasete divokého. Všechna další dosud provedená vyšetření jak u divokých, tak u domácích prasat byla negativní.

… letem veterinárním světem

Smrtelná nehoda nezakládá důvody k odebrání licence veterináři

Veterinární lékař, který byl odsouzen za způsobení autonehody, při níž zemřel člověk, nebyl disciplinární komisí britské veterinární komory (RCVS) shledán nezpůsobilým k provozování své praxe.

Čtyřicátý šestý ročník veterinárního volejbalového turnaje

Dovoluji si věřit, že další tradiční ročník veterinárního volejbalu, organizovaný OS KVL Znojmo a Břeclav, který se konal již počtvrté v areálu Vranovské přehrady, zůstane v myslích všech zúčastněných opět pěkným zážitkem.

Veselé okénko

Jak vydáváme tiskové zprávy

Aby dnešní okénko mohlo podat svou výpověď, musíme se hned na začátku shodnout na dvou tezích.

Jak se ze mě stal CertCAAPR

Vše začalo před více než třemi lety, ale raději to vezmu hezky popořadě, abych nic nevynechala.

Po absolvování šesti let na alma mater bylo mým jediným snem se dostat do praxe, dělat dobře svou práci a neustále na sobě makat. Po nějaké době ovšem přišlo rozčarování, jelikož realita byla na hony vzdálená mým představám, a to i přes fakt, že již při studiu jsem do praxe docházela vypomáhat.

ANOTACE – Čeští veterinární lékaři a jejich komora v letech 1920 až 2020

Komora veterinárních lékařů ČR připravuje ke svému 100. výročí knižní publikaci, ve které mapuje historii a vývoj naší stavovské organizace od roku 1920 do dnešní doby.

Stomatologické vítání jara v Telči

S přibývajícími lety a kilogramy sleduji s obavou, že se postupně převtěluji svým chováním a vzhledem v medvěda. Jsem mrzutý, při komunikaci často bručím a mručím. Od podzimu upadám do zimního spánku, ze kterého se probouzím až s přibývajícím slunečním svitem a tradiční jarní hradeckou akcí VETfair.

… letem veterinárním světem

Veterináři se brání obviňování ze strany Asociace britských pojistitelů (ABI), že vzhledem k extrémnímu nárůstu deklarovaných nákladů na léčbu zvířat rekordně narůstají náklady na pojistné plnění ze strany pojišťoven, které pojišťují společenská zvířata.

Pyšelský kopeček 2019

Pod záštitou Komory veterinárních lékařů ČR a za přispění společnosti Cymedica jako hlavního sponzora, dále společností Canvit a Bayer se 13. 4. 2019 uskutečnil již IV. ročník Mistrovství ČR veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a canicrossu.

Výzva pro MVDr. Annu Šimaliakovou | Odpověď na výzvu

Vyzývám Dr. Šimaliakovou, aby bez pověření představenstva (resp. prezidenta) KVL ČR nevystupovala a nepředstavovala se na žádné úrovni jako oficiální zástupce Komory a zdržela se pohrdlivých výrazů o činnosti Komory v dobách, kdy ještě nezastávala funkci člena představenstva.