Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva legislativní komise

Legislativní komise vyzývá všechny navrhovatele změn a doplnění stávajících řádů Komory, popřípadě tvůrce návrhů zcela nových řádů, s plánovaným projednáváním na sněmu v Brně dne 14. 11. 2020, aby své návrhy legislativní komisi dodali na adresu vetkom@vetkom.cz nejpozději do 31. 7. 2020 ke zpracování a právní úpravě.

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy VÝZVA KOLEGŮM K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ SYSTÉMU ELEKTRONICKÝCH ŽÁDANEK Z DÍLNY SVS: „MK vyzývá […]

Tragické úmrtí MVDr. Jana Krále

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy Vážení kolegové, zasáhla nás smutná zpráva o tragickém úmrtí MVDr. Jana Krále. […]

V. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy

31. července slaví major v.v., MVDr. Ondřej Koždoň, CSc. své 85. narozeniny

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Informace – zprávy – výzvy 31. července slaví major v.v., MVDr. ONDŘEJ KOŽDOŇ, CSc. své 85. NAROZENINY […]

Informace ÚSKVBL

ÚSKVBL aktualizoval aplikaci Veterinární léčivé přípravky, jež je poskytována zdarma a s jejíž pomocí lze vyhledávat dle řady vyhledávacích kritérií v seznamu veterinárních léčivých přípravků s platnou registrací.

… letem veterinárním světem

“Znepokojující příznaky” vlivu pandemie na veterináře

Nová data ukazují, jak koronavirová pandemie sráží příjmy veterinárních praxí ve Spojeném království silněji než ve zbytku světa.

Výzva legislativní komise

Legislativní komise vyzývá všechny navrhovatele změn a doplnění stávajících řádů Komory, popřípadě tvůrce návrhů zcela nových řádů, s plánovaným projednáváním na sněmu v Brně dne 14. 11. 2020, aby své návrhy legislativní komisi dodali na adresu vetkom@vetkom.cz nejpozději do 31. 7. 2020 ke zpracování a právní úpravě. Navrhovatelé tím výrazně zvýší pravděpodobnost hladkého přijetí návrhu.

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

„MK vyzývá kolegy působící ve faremní praxi, aby aktivně vyzkoušeli a následně připomínkovali systém zadávání elektronických žádanek z dílny SVS.

Výzva Mediální komise

  Časopis Zvěrokruh 7/2020      Informace – zprávy – výzvy MEDIÁLNÍ KOMISE vyzývá kandidáty do komorových voleb, kteří mají zájem o předvolební […]

Poděkování

1.
Chci poděkovat kolegyni Petře Šinové a kolegům Janu Pokornému a Martinu Zelinkovi za podporu při apelování na ostatní členy představenstva ve věci zabezpečení ochranných pomůcek pro členy Komory.

Divoké druhy zvířat v cirkusech – OTEVŘENÝ DOPIS

Redakční rada časopisu Zvěrokruh, Brno, 15. 6. 2020 KVL ČR

Vážené členky a členové redakční rady časopisu Komory veterinárních lékařů České republiky Zvěrokruh,

… letem veterinárním světem

Veterinární výzkum je v hledání vhodného léčiva na covid-19 ignorován

Americký expert na kočičí koronavirus říká, že poznatky o koronaviru jsou ve veterinárním medicíně mnohem dále, než je tomu v humánní medicíně. Přesto humánní výzkum s modelovým zvířecím koronavirem nepočítá.

Upozornění Mediální komise a sekretariátu

  Časopis Zvěrokruh 6/2020      Informace – zprávy – výzvy UPOZORNĚNÍ MEDIÁLNÍ KOMISE A SEKRETARIÁTU Žádáme všechny členy Komory, aby aktualizovali své […]

Únorové besídkování v Sokolově

Stalo se pro nás příjemnou tradicí účastnit se na sokolovském golfovém resortu jednání sokolovského sdružení.