Komora veterinárních lékařů České republiky

Výtvarná tvorba karikaturisty MVDr. Petra Mičana

.

Vzpomínka na profesora Jana Koldu

.

Předání zlatých diplomů jubilujícím absolventům z roku 1958 na VFU Brno, tzv. zlaté promoce

.

Vzpomínka na nejslavnějšího malíře koní

.

Aktivní projevy kulturního vyžití našich studentů veterinární medicíny a zvěrolékařů v hudbě

.

Cimbálové muziky na Vysoké škole veterinární v Brně

.

Historie a současnost veterinárního jezdectví

.

Vzpomínka na studentské, amatérské divadelní scény na Vysoké škole veterinární v Brně

.

Vzpomínka na studentské, amatérské divadelní scény na Vysoké škole veterinární v Brně

.

Z historie výuky veterinárního lékařství v Čechách a na Moravě

.

Z historie výuky veterinárního lékařství v Čechách a na Moravě (pokračování)

.

90 let od založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně

.

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně – od svého vzniku do současnosti

.

Výtvarné umění na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně a ve veterinární praxi

.

Z dávné historie veterinární medicíny v Čechách

.

Komora veterinárních lékařů České republiky