Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

KOMORA na vstupu do nového centenia

Projev prezidentky Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Radky Vaňousové v Břevnovském klášteře dne 20. 2. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

když jsem zvažovala, co bych měla jako prezidentka Komory říci, došlo mi, že mohu být jako veterinářka šťastná. Ať už pro to, že jsem členkou samostatné Komory nezávislé na státu, instituce, která je odvislá pouze od svých vlastních členů, určitým důvodem je také vědomí, že dělám práci, kdy v každém okamžiku je možné rozpoznat, kdo je pacient a kdo lékař.

Příloha ke XXVII. sněmu KVL ČR

MATERIÁLY KE XXVII. SNĚMU KVL ČR / DAROVANSKÝ DVŮR