Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Skot a antibiotika

Antibiotika zásadně přispěla ke změně v humánní i veterinární medicíně a výrazně ovlivňují úspěšnost léčby infekčních chorob dlouhá desetiletí.

Neverbální komunikace – řeč těla

Několik z vás si psalo o článek na téma, jak si poradit v ordinaci s klientem, který je náročný.

Laforova nemoc

Onemocnění poprvé u lidí zdokumentoval španělský neuropatolog Gonzalo Rodriguéz Lafora v roce 1911, první zmínky u psů jsou z roku 1970.

Antibiotika a řešení mastitid

Svět okolo nás se mění rychleji, než očekáváme a než je nám milé. Jediná útěcha je v tom, že to potkalo ty před námi a nepochybně to čeká i ty po nás.

Zase ta antibiotika

  Časopis Zvěrokruh 12/2021      Pro praxi Tentokrát v zoologických zahradách Text: Hana Horáková Foto: Hana Horáková Začátkem září nám tu rezonovalo […]

Pohotovosti… Plzeňští veterináři klientům

Rozhodli jsme se s kolegy veterináři sepsat tento článek, protože nápor, který zažíváme každý večer, v noci a o víkendech na pohotovostech, přestává být únosný.

Mutace Multi-Drug Resistance 1 (MDR1)

MDR1 je genetické onemocnění dříve označované jako „přecitlivělost na ivermektin u kolií“.

Prasata a antibiotika

Asi většina z nás zachytila zprávu Státní veterinární správy ze 7. 10. 2021 o stahování mletého vepřového masa (prodejce Lidl, výrobce MASO POLIČKA a. s.).

Jak zaujmout a udržet si veterináře v koňské praxi (III. část)

Veterinární lékaři, specialisté na medicínu koní, intenzivně mluví o potřebě změn. Někteří z nich nám dali možnost nahlédnout, proč a jaké věci je potřeba změnit.

Průvodce disciplinárním řízením

Předchozí díl (Disciplinární řízení Komory jako součást veřejné správy.

Antimikrobiální léčiva v magistraliter přípravě II.

V pokračování článku o antimikrobiálních látkách v magistraliter receptuře budou probrána antibiotika ze skupin tetracyklinů, linkosamidů, amfenikolů a makrolidů dostupných pro magistraliter přípravu v České republice.

Jsem v pohodě, ve stresu, nebo už jsem vyhořel/a?

V poslední době slýchám jako zaklínadlo větu „jsem ve stresu.“ Člověk tím většinou míní to, že mu není dobře/ /nestíhá, nebo v souladu s překladem z anglického stress, že se cítí pod tlakem.

Komplex Mycobacterium avium u malých kníračů

Mykobakterie jsou aerobní, nesporulující a nepohyblivé bakterie patřící do rodiny Mycobacteriaceae.

Návrh Evropského parlamentu ohrožující zdraví a dobré životní podmínky všech zvířat

V září proběhlo hlasování Evropského parlamentu o návrhu usnesení o nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU)2019/6,1 které stanovuje kritéria pro antimikrobiální látky pro použití pouze v humánním lékařství.

Nejsme v tom sami!

Ve stejném duchu jako naše česká KVL apeluje na své europoslance například Chorvatsko – Hrvatska veterinarska komora.