Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nový předpis EU o veterinárních léčivých přípravcích. Šance, nebo hrozba pro veterinární profesi?

Trochu nudného, ale nutného na úvod.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES bylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie číslo L 4/43 dne 7. ledna 2019, nabylo platnosti 28. ledna 2019 a vstoupí v účinnost 28. ledna 2022 („nařízení“).

Co k tomu dodat

Asi bych navázal na myšlenku, že veterinární profesi čeká velký kus práce. A možná tak velký, že si to v současné době ani nedokážeme představit. Už i proto, že ani není zřejmé jaké práce.

Mukokéla žlučového měchýře

Mukokéla žlučového měchýře, t. j. zvětšení žlučového měchýře v důsledku kumulace hlenu a husté, viskózní žluče. Nejedná se primárně o genetické onemocnění – příčina vzniku není zcela objasněna a mezi rizikovými faktory najdeme hyperlipidemii, endokrinopatie nebo poruchy motility.

Vlastní zkušenosti s pohotovostními službami

Tak jsem našim klientům napsal příspěvek o pohotovostech, kdo chce, tak si ho můžete lípnout na facebook s vlastním podpisem, myslím, že se v tom dost často poznáte.

Právní posouzení povinnosti pohotovostních služeb a první pomoci

Právní předpisy rozlišují pojem pohotovostní služba a pojem naléhavá odborná pomoc (resp. první pomoc dle profesního řádu).

Protokol pro vyšetření feny starší 8 let pro udělení výjimky pro krytí

Vážení kolegové, členové KVL ČR,

z vašich řad vzešel požadavek o vytvoření protokolu pro vyšetření feny starší 8 let pro udělení výjimky pro krytí.

Falešný recept – MVDr. Jan Mára

MVDr. Jan Mára, reg. č. KVL 289, prohlašuje, že níže uvedený vzor veterinárního receptu, i přes to, že je opatřen otiskem razítka, které používá, neodpovídá vzoru veterinárních receptů, které používá, a proto veškeré veterinární recepty tohoto vzoru opatřené jeho údaji považuje za zneužití svých osobních dat.

Syndrom uvězněných neutrofilů

Syndrom uvězněných neutrofilů (trapped neutrophil syndrome, TNS) neboli autozomálně recesivní neutropenie je onemocnění border kolií, které bylo původně popsáno v populaci australských a novozélandských border kolií v devadesátých letech minulého století.

Kornyš rex – CRX

Kudrnaté kočky – v padesátých letech hříčka přírody z Anglie – se dnes vyskytují ve všech barvách i s bílou. Jejich zářivé oválné oči barvou odpovídají barvě srsti.

Syndrom perzistentního Müllerova vývodu

Vada se klinicky projeví u homozygotních samců, kteří zdědili mutantní alelu od obou svých rodičů.

Kombinace léčiv a jejich dopady v praxi hospodářských, ale i zájmových zvířat

Upřímně řečeno jsem tento příspěvek napsal v tento čas zcela záměrně. V běhu jsou totiž i další věci, jako různé koncepty neantibiotického zaprahování skotu zákaz preventivního používání antimikrobik.

Státní zakázka efektivněji

Kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace u drůbeže v nové verzi programu chystaného SVS ČR

Veterinární akupunktura v praxi malých zvířat

O akupunktuře – na Západě nyní čile se rozvíjejícím oboru – jsme si povídali s MVDr. Lubomírem Sojkou, certifikovaným veterinárním lékařem pro léčbu chronické bolesti a akupunkturu zvířat.

Manukový med z Nového Zélandu.

Dobrý den.

Chtěl bych se s vámi podělit o zkušenost se zdravotnickými prostředky, obsahujícími lékařský Manukový med z Nového Zélandu.

Glaukom a goniodysgeneze u border kolií

V roce 2018 byla objevena mutace genu způsobující závažnou goniodysgenezi, která potenciálně predisponuje některé jedince plemene border kolie ke vzniku časného glaukomu.