Komora veterinárních lékařů České republiky

Výzva pro kolegy hudebníky

  Časopis Zvěrokruh 12/2017      Pro praxi

Vznik asociace zvířecího pohřebnictví

Asociace zvířecího pohřebnictví (AZP) jako spolek, který sdružuje subjekty (firmy a jednotlivce) zabývající se problematikou pohřbívání zvířat chovaných jako domácí mazlíčci, vznikla v polovině roku 2017. Zakládající členové jsou především dvě přední zvířecí krematoria, a to Krematorium zvířat Praha a Krematorium zvířat Brno.

Laforova nemoc u beagla

Popis případu progresivní myoklonické epilepsie (PME) s autozomálně recesivní dědičností

Existuje klíč pro výběr kontrolovaných subjektů?

Vážené kolegyně a kolegové,

v poslední době se zvyšuje poptávka po vypracování komplexního přehledu práv a povinností osob podnikajících ve veterinární medicíně, a to z pohledu různých úředních autorit.

Renální pacient – kdy a proč bioptovat

Renální biopsie nám umožňuje získat co nejpřesnější informace o charakteru patologického procesu vedoucího k renální insuficienci, zhodnotit jeho závažnost, navrhnout cílený léčebný plán a vyslovit přesnější prognózu.

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Jak dál v postgraduálním vzdělávání veterinárních lékařů

Pokud chceme ukázat cestu vedoucí k postgraduálnímu vzdělání veterinárních lékařů, měli bychom znát současný stav. Po dokončení alma mater většina jejích absolventů, v dnešní době absolventek odchází do každodenní praxe.

Strategický management – analýza investic, možnosti financování a její návratnost

Investování, čili vynakládání kapitálu, je součástí financování podniku, které představuje získávání a alokaci kapitálu. Samotné investování lze definovat jako vynakládání současných zdrojů za účelem získání budoucích užitků.

Webináře 2017

  Časopis Zvěrokruh 10/2017      Pro praxi 4. 10. 2017 Chovatelské minimum pet králíků i králíků v malochovu – doc. MVDr. Vladimíř […]

Inzulinová terapie u psů s diabetem

Aplikace inzulínu je jedním z pilířů managementu psů s diabetem mellitem (DM). Existuje několik typů inzulínu, které se liší délkou trvání a tím i použitím.

Webináře 2017

  Časopis Zvěrokruh 9/2017      Pro praxi 20. 9. 2017 Antibiotika ve veterinární medicíně – MVDr. Kateřina Slabá 4. 10. 2017 Chovatelské […]

Vznik Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR z. s.

Na konci minulého roku u nás vznikla Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR z. s. (dále jen “Asociace”). Vznik Asociace byl motivován neuspokojivým stavem, ve kterém se tento dosud opomíjený obor obecně nacházel.

Manažerské účetnictví I.

Plánované ekonomické ukazatele na rok 2015

Každý rok by podnik měl ve svém strategickém plánování stanovit předpokládaný zisk, na který se budou vázat všechny vstupy a výstupy při fi nalizaci veterinární služby.

Výzva k hlášení nedostatečné účinnosti vakcín proti virovému hemoragickému onemocnění králíků v České republice

V posledních letech se Evropou šíří odlišný typ viru hemoragického onemocnění králíků (RHDV2). Na základě spolupráce veterinárních lékařů a národních agentur pro kontrolu veterinárních léčiv v jiných evropských zemích bylo možné především díky svědomitému hlášení podezření na nežádoucí účinky u veterinárních léčivých přípravků (VLP), včetně nedostatečné účinnosti VLP, potvrdit přítomnost nového typu viru hemoragického onemocnění králíků.

Farmakoterapie hypertyreózy koček

Hypertyreóza patří u koček spolu s diabetem k nejčastějším endokrinopatiím. Samotná terapie může být buď kurativní (terapie pomocí izotopu I131, pouze v případě, že kočka nemá žádná ektopická ložiska tyroidální tkáně), klasická farmakoterapie nebo dieta, poslední dvě možnosti však nejsou kurativní, nemají vliv na vlastní štítnou žlázu, pouze ovlivňují její funkci.

Komora veterinárních lékařů České republiky