Komora veterinárních lékařů České republiky

Chirurgie dutiny tělní u želv

Jak na celiotomii u želv – část druhá, dokončení z minulého čísla

Zvedněme ceny aneb Naučme se prodat

V posledních letech se situace na veterinárním trhu mění. Přibývá mladých veterinářů, trh se naplňuje a začíná vznikat skutečná konkurence a stále častěji zažíváme „boj“ o klientelu.

Výzva pro kolegy hudebníky

  Časopis Zvěrokruh 2/2018      Pro praxi

III. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 2/2018      Pro praxi

Chirurgie dutiny tělní u želv

Chirurgické zákroky v dutině tělní (coelotomie) patří dnes v moderní herpetomedicíně k běžným terapeutickým a diagnostickým postupům. Dutina tělní (coelom) želv je z pochopitelných důvodů zásadně mnohem obtížněji přístupná než u jiných plazů.

První žena v čele slovenské KVL

„Chtěla bych přitáhnout do Komory lidi, kteří by zvýšili její kredit. Mladé lidi, kteří se zapojí do spolupráce s univerzitou a budou se podílet na vzdělávání budoucích veterinářů. Přála bych si, aby regiony fungovaly autonomně a byly schopny řešit své problémy. A aby je přenášely do vedení Komory až finálně.“

Jak vykastrovat sedmnáctikilogramovou želvu?

Nedávno na kliniku zavolal kurátor plazů z pražské zoologické zahrady. Jeden z jeho chovanců nebyl již několik měsíců „ve své kůži“.

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

VetRána 2018

..

Jak na návykové látky z pohledu jejich evidence

Nedávno jsme všichni obdrželi upozornění od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) týkající se nutnosti evidence vybraných návykových látek. Protože se vyrojila z terénu řada dotazů, co se tedy vlastně má jak evidovat, vznikl tento článek.

E-recept a jeho dopad na preskripci veterinárními lékaři

Od 1. 1. 2018 platí pro humánní lékaře povinnost vystavovat pacientům recept pouze elektronicky (tzv. e-recept).

Výzva pro kolegy hudebníky

  Časopis Zvěrokruh 12/2017      Pro praxi

Vznik asociace zvířecího pohřebnictví

Asociace zvířecího pohřebnictví (AZP) jako spolek, který sdružuje subjekty (firmy a jednotlivce) zabývající se problematikou pohřbívání zvířat chovaných jako domácí mazlíčci, vznikla v polovině roku 2017. Zakládající členové jsou především dvě přední zvířecí krematoria, a to Krematorium zvířat Praha a Krematorium zvířat Brno.

Laforova nemoc u beagla

Popis případu progresivní myoklonické epilepsie (PME) s autozomálně recesivní dědičností

Existuje klíč pro výběr kontrolovaných subjektů?

Vážené kolegyně a kolegové,

v poslední době se zvyšuje poptávka po vypracování komplexního přehledu práv a povinností osob podnikajících ve veterinární medicíně, a to z pohledu různých úředních autorit.

Komora veterinárních lékařů České republiky