Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

ANOTACE – Čeští veterinární lékaři a jejich komora v letech 1920 až 2020

  Časopis Zvěrokruh 12/2019      Pro praxi Komora veterinárních lékařů ČR připravuje ke svému 100. výročí knižní publikaci, ve které mapuje historii […]

Pozvánka na setkání absolventů z roku 1980

  Časopis Zvěrokruh 12/2019      Pro praxi

Veřejná omluva – MVDr. Leoš Grejcar

Dovoluji si touto cestou se veřejně omluvit našemu „plzeňskému kolegovi – revolucionáři Che Guevary“ – Janu Pokornému, neboť jsem ve svém pohledu na veselé okénko úplně změnil smysl věty:

Pojízdný cirkus

Začátek vždy v 18:00

Webináře 2019

  Časopis Zvěrokruh 12/2019      Pro praxi 22. 1. 2020 od 20:00 Jak stres a způsob života ovlivní psa Přednášející: Dr. Načeradská

Veterinární ples – Využijte ples k setkání spolužáků ze studijních ročníků!

  Časopis Zvěrokruh 12/2019      Pro praxi

Upozornění vzdělávací komise

žádáme veterinární lékaře, kteří chtějí zapsat vzdělávací akce, jejichž se účastnili v roce 2019, aby tak učinili nejpozději do 20. 1.2020.

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 12/2019      Pro praxi   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím […]

Standardy vyšetření

Vážení členové KVL ČR.

Představenstvo KVL ČR si vám dovoluje předložit schválené standardy klinického vyšetření vybraných druhů pacientů.

Upozornění Mediální komise – Obecní úřady

Mediální komise upozorňuje všechny členy Komory, že v poslední době jsou někteří kolegové oslovováni obecními úřady v místě jejich provozovny s požadavkem, aby poskytli ze svých zdravotních databází informace o svých pacientech a chovatelích.

Upozornění Legislativní komise KVL ČR

Legislativní komise upozorňuje všechny kolegy, že podle § 61 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, je soukromý veterinární lékař povinen uvědomit neprodleně krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo podezření z týrání zvířete, jakož i o jiných skutečnostech důležitých z hlediska veterinární péče a veřejného zájmu na plnění jejích úkolů.

Genetika startle disease

Pro vrozené onemocnění startle disease (SD), jinak také hyperekplexie, nenajdeme český ekvivalent. Bližší představu o této dědičné nemoci můžeme získat, pokud si přeložíme anglické slovo startle, což znamená leknout se, polekat se, vyplašit.

Výzva některých samospráv kolegům k poskytování údajů o zákaznících

Upozornění

– MK upozorňuje kolegy, že na webové stránky Komory byly umístěny texty týkající se výzvy některých správců daně k poskytování údajů veterinárními lékaři.

Využijte veterinární ples k setkání spolužáků

  Časopis Zvěrokruh 10/2019      Pro praxi

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 9/2019      Pro praxi   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím […]