Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Webináře 2019

  Časopis Zvěrokruh 4/2019      Pro praxi 17. 4. 2019 ve 20:00 Zdravotní problematika novorozených jehňat a kůzlat Přednášející MVDr. Zdenka Bezděková […]

Opatření při výskytu panleukopenie koček v ordinaci veterinárního lékaře

Panleukopenie koček je infekční onemocnění způsobené parvovirem označovaným jako FPV (feline panleukopaenia virus).

Webináře 2019

  Časopis Zvěrokruh 3/2019      Pro praxi 13. 3. 2019 Na co si dát pozor při anestezii brachycefalických plemen psů, Přednášející: MVDr. […]

Upozornění RK – zneužití označení „specialista“

  Časopis Zvěrokruh 2/2019      Pro praxi Upozornění RK – zneužití označení „specialista“– Revizní komise se setkává s podněty a dotazy veterinárních […]

Upozornění RK – falešná razítka

Komora veterinárních lékařů ČR neeviduje veterinární lékaře, jejichž identifikační údaje jsou uvedeny na následujících otiscích razítek z očkovacích průkazů. Existuje důvodné podezření, že tato potvrzení vakcinací spolu souvisejí a věc prošetřuje kriminální policie.

Stomatologické vyšetření a zápis do zubní karty

Část 3. Vyšetření dutiny ústní v sedaci

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 11/2018      Pro praxi   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím […]

Vyšetření dutiny ústní psa a kočky a zápis do zubní karty

Součástí stomatologického vyšetření je obecné klinické vyšetření. Při něm vyšetřujeme celkový výživný stav, zjišťujeme stav sliznic a kůže. Provádíme také zkrácené oftalmologické vyšetření a vyšetření uši.

Zvíře v novém občanském zákoníku: § 494 zákona č. 89/2012 Sb.

V posledním desetiletí a ani v celém polistopadovém období nedošlo k tak význačné změně v civilním hmotném právu, jakou bylo přijetí zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Oznámení o opětovném podepsání smlouvy KVL s Toxikologickým střediskem

KVL ČR opětovně podepsala smlouvu o spolupráci s Toxikologickým informačním střediskem kliniky nemocí z povolání VFN v Praze.

Služeb střediska lze využít na tel. č. 224 919 293 a 224 915 402

Vyšetření dutiny ústní psa a kočky a zápis do zubní karty

Při odběru anamnézy začínáme stejně jako u jiných pacientů nacionále, zajímá nás plemeno z hlediska plemenné predispozice, věk, druh dentice (dočasná versus trvalá).

Když kočce nechutná

Každý z nás, kdo v ordinaci ošetřuje i kočky, potkává v různé míře pacienty se sníženým příjmem krmiva nebo odmítající krmivo úplně. S ohledem na metabolismus kočky je zapotřebí řešit inapetenci okamžitě a nečekat, stejně tak je nutné se na tento problém připravit v případě léčby, která může inapetenci vyvolat (například chemoterapie).

Jak je to vlastně s pojištěním profesní odpovědnosti?

Pojištění profesní odpovědnosti je ze zákona povinné pro každého praktického veterinárního lékaře. Přestože je profesní pojištění odpovědnosti pojistný produkt, který ve své fundamentální podobě existuje nezměněn od devadesátých let 20. století, činí stále mnohým veterinárním lékařům problém pochopit, jak vlastně pojištění funguje. V současnosti je pojištění upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) a pojistnými podmínkami pro pojištění profesní odpovědnosti.

Proč není správné odstraňovat zubní kámen u psů bez anestezie?

V poslední době se množí případy nabízení nebo poskytování odstranění zubního kamene bez anestezie v různých psích salonech. Někteří majitelé sami v dobré víře zakupují v chovatelských potřebách srpky a jiné manuální nástroje k odstraňování zubního kamene a svým zvířatům pak zubní kámen strhávají.

Rehabilitace ochrnutých psů

Fyzikální terapie byla a stále ještě je značně opomíjeným oborem jak ve veterinární neurologii, tak v ortopedii malých zvířat.

Komora veterinárních lékařů České republiky