Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Příběh terapie veterinárního lékaře

V práci jsem se trápila, jen jsem se to bála sama sobě přiznat – co bych asi tak řekla rodičům?

Výkon přeshraniční praxe

V červenci tohoto roku proběhla na vetkomu (webových stránkách KVL) v oddíle Diskuse zajímavá debata ohledně přeshraniční praxe, na základě pokuty udělené českému kolegovi za ošetření koně v Rakousku.

Drůbež a antibiotika

Spíše než než s tímto slovním spojením se setkávám se spojením „hormony a drůbež“.

Jak zaujmout a udržet si veterináře v koňské praxi (I. část)

Zatímco všichni mluví o nutných změnách v koňské medicíně, někteří praktici nám dali možnost nahlédnout, proč a jaké věci je potřeba změnit

Zásady správného předepisování léčivých přípravků

Léčivé přípravky předepisujeme buď na recepty, nebo na žádanky.

Průvodce disciplinárním řízením

Revizní komise a čestná rada vnímají poptávku členů

Komory po lepší informovanosti o principech a způsobu práce disciplinárních orgánů.

Zátěží indukovaný kolaps

Zátěží indukovaný kolaps (EIC – exercise induced collapse) je geneticky podmíněné onemocnění, charakterizované ochabnutím svalstva pánevních končetin po extrémní námaze, vyskytující se zejména u labradorů.

Příběh terapie veterinárního lékaře

Jednoho dne mi zazvonil telefon a ozval se v něm velmi nesmělý a zároveň naléhavý mužský hlas a žádal objednání se na terapii.

Mikrobiologická diagnostika a její úskalí

Mimořádně zajímavá a možná až šokující je informace publikovaná teprve nedávno v jednom mezinárodním vědeckém časopise, ze které vyplývá, že poměr počtu mikroorganismů k eukaryotním buňkám v těle člověka je 10 : 1 ve prospěch mikroorganismů.

Komentář k článku: Mikrobiologická diagnostika a její úskalí

Je třeba si uvědomit, že tak, jako se vyvíjí a mění celá veterinární medicína, mění se i mikrobiologie a její význam.

Vrozená obezita

I když jsou primární příčiny obezity u psů a lidí shodné – snížení pohybu ve spojitosti se zvýšeným kalorickým příjmem, predispozice k obezitě je v rámci jednotlivých plemen různá.

Nepovinné vzdělávání veterinárních lékařů působících v klinické praxi

Vzdělávání pro veterinární lékaře v praxi

Veterinární univerzita Brno k naplnění svého poslání uskutečňovat vzdělávání pro praktické veterinární lékaře připravila specializační vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství.

Jak na hromadné vakcinace psů a koček

Hromadné vakcinace psů a koček se čas od času stávají trnem v oku mnohých z nás.

Krmíme zvířata antimikrobiky

Abychom mohli na tuto na první pohled jednoznačně provokativní otázku, se kterou se však ve veřejných médiích setkáváme, začít hledat odpověď, nahlédněme do informací, které jsou k dispozici a které mohou pomoci se v míře používání antibiotik orientovat od minulosti do současnosti a také zvážit, jaké informace a proč jsou potřebné do budoucnosti.

Komentář k článku: Krmíme zvířata antimikrobiky

Slovo krmit, znamená saturovat zvíře pro jeho fyziologickou potřebu, plánovaný výkon, resp. u hospodářských zvířat zajistit jeho plánovanou užitkovost.