Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam schválených vakcín proti vzteklině s jejich dobami účinnosti

.

Novinky v pojištění

.

Odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání veterinárního lékaře

.

Projekt Modrý pes aneb Žijeme bezpečně se svým psem

.

Pasy pro zvířata

.

Pasy pro zvířata

.

Zlatá promoce na Univerzitě veterinárního lékařství v Košicích

.