Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Je to opravdu veterinární lékař, kdo bude mít hlavní slovo při snižování spotřeby antibiotik u zvířat?

Plně souhlasím s odpovědným podáváním antimikrobik u hospodářských, resp. všech zvířat. Jakožto veterinární lékař pracující převážnou část svého profesního života v resortu drůbeže, bych si však dovolil mít několik připomínek a upozornil na některá specifika v chovech drůbeže.

Výpadky léčiv aneb Jak to s tou nedostupností vlastně je?

Asi každý z nás se v praxi více či méně často setkává s tím, že léčivý přípravek (LP), který chce použít pro terapii konkrétního pacienta, není dostupný, distributor jej nemá a není někdy ani schopný sdělit, zda a kdy vůbec bude.

Legislativa v chovech ovcí a koz

Pokud se chovatel rozhodne, že začne s chovem malých přežvýkavců, ať už za účelem zisku masa a mléka, nebo pouze jako hobby chov, musí splňovat určité legislativní kroky.

Záškrt

Nejspíš vás neminuly zprávy o výskytu záškrtu u ženy na Vysočině.

Je lidské…

V následujícím textu bych ráda uvedla pár příběhů, u kterých věřím, že mohou být velmi užitečné pro běžný život i pro „přežití“ a zamyšlení ve veterinární praxi.

Nefropatie spojená se ztrátou proteinů

Ztráta plazmatických proteinů prostřednictvím ledvin (angl. protein losing nephropathy, PLN) patří mezi onemocnění s doposud neobjasněnou a polyfaktoriální etiologií.

Svět makrofágů

Makrofágy jsou imunokompetentní buňky snad nekonečných jmen a funkcí.

Není člověk ten, co by se zavděčil lidem všem

Na terapii přišel rozezlený veterinář a popsal mi svůj zážitek z dnešního rána

Myopatie těžkého řetězce myozinu

Myopatie těžkého řetězce myozinu (MYHM) je geneticky podmíněné onemocnění quarter horse a jemu příbuzných plemen (např. appaloosa, paint horse a jejich kříženců).

EMA a Evropská komise zveřejnily dlouho očekávané doporučení k antimikrobiálním léčivům vyhrazeným pouze pro léčbu lidí

Doporučení zaručuje dostupnost všech důležitých látek pro veterinární medicínu, včetně cefalosporinů 3. a 4. generace, polymyxinů a kolistinu, makrolidů a fluorochinolonů.

Profylaxe a metafylaxe

Nedávno, tedy 28. ledna 2022, vešla v účinnost dvě nová nařízení Evropské unie – nařízení o veterinárních léčivých přípravcích 2019/6 a nařízení o medikovaných krmivech 2019/4.

Jak na návykové látky z pohledu jejich evidence

Nedávno jsme všichni obdrželi upozornění od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) týkající se nutnosti evidence vybraných návykových látek.

Covid-19 vakcíny pro zvířata

Farmaceutická firma Zoetis začala pracovat na vakcíně pro zvířata již v průběhu února 2020, kdy byl SARS-CoV-2 detekován u prvního psa, nakaženého v Hongkongu.

Porodní sezóna je v plném proudu

Na přelomu zimy a jara je období porodů u malých přežvýkavců a spousta chovatelů očekává příchod mláďat s velkým nadšením.

Sláva Ukrajině

Protože články, které píši, vyjdou s určitou prodlevou, moc doufám, že tento článek čtete v době, kdy je svět už víc v pořádku a válka na Ukrajině již skončila.