Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kočka v ordinaci

I v oblibě plemen koček panuje určitá módnost. V součastné době je největší zájem o mainské mývalí. Je to největší domestikovaná kočka. Pochází z Ameriky, ze státu Maine, tam se takové kočky volně pohybují jako běžné domácí kočky.

Hereditární nazální parakeratóza

Hereditární nazální parakeratóza (angl. hereditary nasal parakeratosis, HNPK) je genetické onemocnění kůže vyskytující se u labradorských retrívrů (i jejich kříženců) a anglických chrtů.

Infekční nemoci koček aktuálně

Ve svém nabytém edukačním postgraduálním kalendáři jsem si modrou fixnou zapsal seminář firmy Virbac o infekčních nemocech koček.

Zánětlivé onemocnění plic

Zánětlivé onemocnění plic je poměrně nově objevené dědičné onemocnění, charakterizované opakovanými záněty plic.

Upozornění – rámcová smlouva

  Časopis Zvěrokruh 3/2020      Pro praxi  

Lundehund syndrom

Lundehund syndrom je dědičné onemocnění trávicího traktu výhradně psího plemene norský lundehund. Jde o kombinaci několika onemocnění trávicího traktu, jehož následkem je ztráta bílkovin.

Pohotovostní služby a geografické rozmístění – dotazník

Vážené kolegyně a kolegové,

představenstvo Komory se prostřednictvím mediální komise rozhodlo vyslyšet žádosti mnohých z vás a sestavit mapu těch veterinárních pracovišť, která chovatelské veřejnosti nabízejí a poskytují pohotovostní služby.

Upozornění – rámcová smlouva

  Časopis Zvěrokruh 2/2020      Pro praxi  

Dotazník pro členy KVL ČR s cílem zmapovat zajištění pohotovostních služeb v ČR

Mám zájem o uveřejnění svého pracoviště v seznamu pohotovostních pracovišť a souhlasím s uveřejněním údajů, které zde uvádím.

Falzifikát veterinárního receptu – MVDr. Karel Malina

Revizní komise KVL ČR upozorňuje na falzum veterinárního receptu, domněle vystaveného MVDr. Karlem Malinou. Matrika KVL ČR neeviduje a nikdy neevidovala žádného veterinárního lékaře jménem MVDr. Karel Malina.

Málopočetná plemena psů a koček – ODIS

Toto malé společenské plemeno má původ na Ukrajině, konkrétně ve městě Oděsa. Název odis v sobě ukrývá zkratku pro dlouhé „Oděsskaja Domašnaja Idealnaja Sobaka“.

Genetika

Amelogenesis imperfecta (AI), neboli familiární hypoplazie skloviny (FEH), je geneticky podmíněné onemocnění, které ovlivňuje kvalitu dočasných i stálých zubů psů.

Na aktuální téma: pohotovostní služby

Při jednáních představenstva KVL ČR jsme několikrát probírali problém pohotovostních služeb v některých okresech. Jádro diskuse spočívá v tom, že se klienti nemohou v době mimo běžnou pracovní dobu dovolat některým veterinárním lékařkám/lékařům, které běžně navštěvují se svými zvířaty.

ANOTACE – Čeští veterinární lékaři a jejich komora v letech 1920 až 2020

  Časopis Zvěrokruh 12/2019      Pro praxi Komora veterinárních lékařů ČR připravuje ke svému 100. výročí knižní publikaci, ve které mapuje historii […]

Pozvánka na setkání absolventů z roku 1980

  Časopis Zvěrokruh 12/2019      Pro praxi