Komora veterinárních lékařů České republiky

Případ salónní stomatologie

Revizní komise obdržela podnět veterinárního lékaře, který na facebookových stránkách salónu pro psy nalezl popis odstranění zubního kamene u psa bez narkózy, které se v tomto salónu provádí.

Případ laparoskopické lapálie

Revizní komise obdržela stížnost na veterinární kliniku kvůli laparoskopické kastraci feny, která vyústila v ohrožení jejího života v důsledku selhávání ledvin a jater.

Případ zrádného karcinomu

Popsaný případ ilustruje zrádnost zánětlivého karcinomu mléčné žlázy i užitečnost cytologického a především histopatologického screeningu patologií na mléčné žláze.

Záhada zanícené pobřišnice

Příběh popsaný v následující soudničce ilustruje poměrně složitý případ peritonitidy, torze sleziny a nakonec multiorgánového selhání v důsledku sepse.

Případ zkomplikované parvovirózy

Příběh popsaný v soudničce ilustruje několik situací, ke kterým ve veterinární praxi dochází: nepřesně a rozporuplně podávaná anamnéza, nepochopení léčebného postupu veterinárních lékařů a podcenění důležitosti pravidelného očkování psa.

Záhada bezpříznakové pneumonie

Stížnost, jejíž řešení je popsáno v dnešní soudničce, vypracovaly společně majitelka dotčeného psa a poradkyně chovu yorkshirských teriérů. Poradkyně chovu ve svém textu podávala nejen svoje svědectví ke konkrétnímu případu, ale položila i několik obecných otázek. S odpověďmi na ně následně zamýšlela seznámit i účastníky klubové schůze chovatelů yorkshirských teriérů.

Vanitas vanitatum et omnia vanitas

Revizní komise KVL obdržela obsáhlou a místy ne zcela srozumitelnou stížnost na léčení feny s diagnózou Diabetes mellitus. Stížnost byla podána na paní doktorku z primárního pracoviště (ošetřující lékařku).

Případ ischemie mozku

Chovatelka feny plemene minibulteriér si na veterinární klinice zadala vyšetření sluchu metodou BAER. Veterinární lékař uvedl v rámci tohoto vyšetření fenu do hluboké sedace, přičemž došlo k zástavě srdce i dýchání.

Královské souzení

Dnešní soudnička výjimečně nečerpá z praxe revizní komise KVL, ale přináší pohled na disciplinární řízení v režii Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS), tedy analogie naší KVL ve Velké Británii.

A zase ty kosti

Revizní komise obdržela stížnost na veterinárního lékaře, který podle majitelky nedostatečně vyšetřil jejího psa, neodhalil příčinu jeho potíží a výsledkem byla série “drahých” operací, které naštěstí psovi zachránily život. Majitelka se proto následně na lékaře obrátila s žádostí o finanční vyrovnání.

Léčba osobního bankrotu?

Revizní komise obdržela stížnost majitelky feny irského vlkodava, která nebyla spokojená s etickým přístupem veterinární lékařky k léčbě jejího těžce nemocného zvířete.

Jeden o koze, druhý o voze…

Na revizní komisi se obrátil se žádostí o prošetření diagnostického a terapeutického postupu veterinárních lékařek majitel dvanáctiletého jezevčíka. Pacient uhynul po několika měsících od iniciálních zdravotních problémů, které mohly signalizovat vážnější postižení. Stěžovatel se domníval, že přístup ošetřujících lékařek nebyl správný.

Případ výhřezu rekta a emocí

Příběh popisuje případ 12leté feny westhighlandwhite teriéra, která byla operována kvůli opakujícímu se prolapsu rekta. Majitelka feny nebyla spokojená s transparentnos.. účtování za zákrok ze strany ošetřujícího pracoviště a podala stížnost.

Tady je Krakonošovo!

Veterinární lékařka A. podala stížnost na neprofesionální a nekolegiální jednání veterinárního lékaře B. Podáním souběžné stížnosti ve stejné věci ji podpořil i obecní úřad města K.

Rentgen v žádném případě!

Revizní komise obdržela stížnost od majitelky chovné feny plemene nova scotia duck tolling retriever, stáří 7 let, druhá březost, na špatné vedení porodu, které následně vyústilo v císařský řez s ovariohysterektomií.

Komora veterinárních lékařů České republiky