Komora veterinárních lékařů České republiky

Případ nemajetného seniora

Revizní komise obdržela žádost o prošetření činnosti veterinárního lékaře A, který kastroval fenu labradora, jejíž chovatelkou byla matka stěžovatele. Stěžovatel vyjadřoval značné rozhořčení nejen nad způsobem provedení operace, ale i nad podmínkami, v nichž veterinární lékař A praxi vykonává.

Útulková agrese

RK byla doručena stížnost na veterinárního lékaře, který provedl v útulku dle stěžovatelky bezdůvodně eutanazii zdravého psa. Stěžovatelka byla občasnou venčitelkou útulkových zvířat.

Falešná veterinářka

Před několika dny proběhla v médiích zpráva o falešném pediatrovi, který měl doma rozpis služeb v nemocnici. Jako falešní advokáti zastupují klienty i před soudy, tak i v naší profesi se najdou podvodníci vydávající se za veterinární lékaře.

Případ mastné intoxikace

Revizní komise obdržela podnět k prošetření zákonnosti postupu veterinárního lékaře, který doporučil k léčbě kocoura krém Infectoscab (5% krém), obsahující pyretroidy. Podnět podával právní zástupce stěžovatelky, který sdělil, že stěžovatelka bude řešit finanční nároky po civilní linii, ale zároveň požaduje, aby podnět projednala i revizní komise komory a pokud zjistí, že postup lékaře odporuje zákonu či stavovskému předpisu, iniciovala zahájení disciplinárního řízení.

Případ salónní stomatologie

Revizní komise obdržela podnět veterinárního lékaře, který na facebookových stránkách salónu pro psy nalezl popis odstranění zubního kamene u psa bez narkózy, které se v tomto salónu provádí.

Případ laparoskopické lapálie

Revizní komise obdržela stížnost na veterinární kliniku kvůli laparoskopické kastraci feny, která vyústila v ohrožení jejího života v důsledku selhávání ledvin a jater.

Případ zrádného karcinomu

Popsaný případ ilustruje zrádnost zánětlivého karcinomu mléčné žlázy i užitečnost cytologického a především histopatologického screeningu patologií na mléčné žláze.

Záhada zanícené pobřišnice

Příběh popsaný v následující soudničce ilustruje poměrně složitý případ peritonitidy, torze sleziny a nakonec multiorgánového selhání v důsledku sepse.

Případ zkomplikované parvovirózy

Příběh popsaný v soudničce ilustruje několik situací, ke kterým ve veterinární praxi dochází: nepřesně a rozporuplně podávaná anamnéza, nepochopení léčebného postupu veterinárních lékařů a podcenění důležitosti pravidelného očkování psa.

Záhada bezpříznakové pneumonie

Stížnost, jejíž řešení je popsáno v dnešní soudničce, vypracovaly společně majitelka dotčeného psa a poradkyně chovu yorkshirských teriérů. Poradkyně chovu ve svém textu podávala nejen svoje svědectví ke konkrétnímu případu, ale položila i několik obecných otázek. S odpověďmi na ně následně zamýšlela seznámit i účastníky klubové schůze chovatelů yorkshirských teriérů.

Vanitas vanitatum et omnia vanitas

Revizní komise KVL obdržela obsáhlou a místy ne zcela srozumitelnou stížnost na léčení feny s diagnózou Diabetes mellitus. Stížnost byla podána na paní doktorku z primárního pracoviště (ošetřující lékařku).

Případ ischemie mozku

Chovatelka feny plemene minibulteriér si na veterinární klinice zadala vyšetření sluchu metodou BAER. Veterinární lékař uvedl v rámci tohoto vyšetření fenu do hluboké sedace, přičemž došlo k zástavě srdce i dýchání.

Královské souzení

Dnešní soudnička výjimečně nečerpá z praxe revizní komise KVL, ale přináší pohled na disciplinární řízení v režii Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS), tedy analogie naší KVL ve Velké Británii.

A zase ty kosti

Revizní komise obdržela stížnost na veterinárního lékaře, který podle majitelky nedostatečně vyšetřil jejího psa, neodhalil příčinu jeho potíží a výsledkem byla série “drahých” operací, které naštěstí psovi zachránily život. Majitelka se proto následně na lékaře obrátila s žádostí o finanční vyrovnání.

Léčba osobního bankrotu?

Revizní komise obdržela stížnost majitelky feny irského vlkodava, která nebyla spokojená s etickým přístupem veterinární lékařky k léčbě jejího těžce nemocného zvířete.

Komora veterinárních lékařů České republiky