Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak správně na pokoutníky

V agendě revizní komise se často objevují podněty členů KVL k řešení případů nezákonného výkonu veterinární činnosti , která spočívá nejčastěji ve vystavování veterinárních potvrzení neoprávněnými osobami (tzv. falešná razítka) nebo nezákonnou distribucí veterinárních léčiv prostřednictvím sociálních sítí.

Případ nezvládnuté amputace

Na revizní komisi se obrátila chovatelka tříletého hendikepovaného křížence, kterého adoptovala z útulku

Případ pískajícího čipu

Revizní komise KVL ČR přijala stížnost chovatelky psa plemene bulteriér standard.

Kauza králík

RK obdržela stížnost na postup veterinárního lékaře při ošetřování zakrslého králíka, samice, stáří 3,5 roku, které skončilo úhynem zvířete.

Jak a proč s čipy?

Soudnička shrnuje tři případy, které mají jedno společné: nedorozumění veterinárního lékaře a chovatele zvířete ohledně skutečných možností a pravomocí veterinárních lékařů v problematice identity majitele zvířete.

Případ amerického myelomu

Na revizní komisi se obrátila chovatelka čtrnáctiletého bišonka, který byl v USA utracen z důvodu pokročilého mnohočetného myelomu. Chovatelka viní dva české veterináře z toho, že nedokázali onemocnění odhalit dříve, a znemožnili tak včasné zahájení léčby.

Pozor na GDPR

Revizní komise obdržela podnět chovatele, který byl s průběhem péče o svého zraněného psa spokojen, ale vyjadřoval značné rozhořčení nad tím, že ošetřující lékař poskytl lékařskou zprávu shrnující léčebnou péči třetí osobě, a to dokonce ještě předtím, než ji předal samotnému chovateli psa.

Případ nezvládnuté výuky

Na revizní komisi se obrátila stěžovatelka, která měla v péči fenu pocházející z útulku. Fena během pobytu v útulku prodělala dva chirurgické zákroky na tříselné kýle a v době, kdy ji stěžovatelka přebírala, byla ve velmi vážném stavu. Na základě nálezu učiněného na klinice, kde po operaci tříselné kýly nechala fenu následně ošetřit, podala stížnost na veterinárního lékaře, který fenu původně operoval.

Případ torze střeva, sleziny a komunikace

Revizní komisi byla doručena stížnost na postup při ošetření psa, německého ovčáka, které následně vyústilo v jeho úhyn. Majitelka především zdůrazňovala velkou chovatelskou ztrátu, vypsala všechna získaná ocenění, složené zkoušky, úspěšná a žádaná krytí apod. Cenu psa vyčíslila na 100 tis. Kč.

Případ referované pyrometry

RK obdržela stížnost na chirurgické řešení pyometry, které skončilo úhynem pacientky.

Případ pokusné kočky

Soudnička popisuje nákladné ošetřování vážně nemocné kočky, které bylo navíc komplikované obtížným jednáním s její majitelkou. Jak samotným veterinárním lékařům, tak i inspektorům krajské veterinární správy, a nakonec i revizní komisi se nepodařilo věc vysvětlit majitelce natolik, aby alespoň částečně pochopila podstatu onemocnění kočky a důvod, proč kočka nakonec nebyla chovatelce vydána.

Případ neprůchodnosti /díl druhý/

V minulém čísle časopisu byla popsána stížnost chovatelky kočky na diagnostický postup prvního veterináře, MVDr. XY. Jeho diagnostika nevedla ke stanovení konkrétní diagnózy kočky a její zdravotní stav se nelepšil.

Případ neprůchodnosti /díl první/

Soudnička popisuje případ déletrvajícího onemocnění kočky, jejíž základní diagnóza zůstala nevyjasněna. Kočka se léčila postupně na dvou různých pracovištích a podstoupila i chirurgický zákrok a transfuzi krve.

Slasti a strasti aneb ze života revizní komise

Revizní komisi, jejímu složení, činnosti a povinnostem je věnován paragraf 15 zákona č. 381/91 Sb. o KVL. Zmíněné si můžete najít a přečíst na webu.

Případ výkonu úřední pravomoci

Následující soudnička ukazuje, že motivace chovatelů k podání stížnosti k revizní komisi Komory jsou mimořádně různorodé. V některých případech jsou i natolik stěží vysvětlitelné a stěžovatelem nejasně formulované, že kontrolní orgán Komory váhá, zda správně pochopil podstatu věci.