Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Případ nezvládnuté výuky

Na revizní komisi se obrátila stěžovatelka, která měla v péči fenu pocházející z útulku. Fena během pobytu v útulku prodělala dva chirurgické zákroky na tříselné kýle a v době, kdy ji stěžovatelka přebírala, byla ve velmi vážném stavu. Na základě nálezu učiněného na klinice, kde po operaci tříselné kýly nechala fenu následně ošetřit, podala stížnost na veterinárního lékaře, který fenu původně operoval.

Případ torze střeva, sleziny a komunikace

Revizní komisi byla doručena stížnost na postup při ošetření psa, německého ovčáka, které následně vyústilo v jeho úhyn. Majitelka především zdůrazňovala velkou chovatelskou ztrátu, vypsala všechna získaná ocenění, složené zkoušky, úspěšná a žádaná krytí apod. Cenu psa vyčíslila na 100 tis. Kč.

Případ referované pyrometry

RK obdržela stížnost na chirurgické řešení pyometry, které skončilo úhynem pacientky.

Případ pokusné kočky

Soudnička popisuje nákladné ošetřování vážně nemocné kočky, které bylo navíc komplikované obtížným jednáním s její majitelkou. Jak samotným veterinárním lékařům, tak i inspektorům krajské veterinární správy, a nakonec i revizní komisi se nepodařilo věc vysvětlit majitelce natolik, aby alespoň částečně pochopila podstatu onemocnění kočky a důvod, proč kočka nakonec nebyla chovatelce vydána.

Případ neprůchodnosti /díl druhý/

V minulém čísle časopisu byla popsána stížnost chovatelky kočky na diagnostický postup prvního veterináře, MVDr. XY. Jeho diagnostika nevedla ke stanovení konkrétní diagnózy kočky a její zdravotní stav se nelepšil.

Případ neprůchodnosti /díl první/

Soudnička popisuje případ déletrvajícího onemocnění kočky, jejíž základní diagnóza zůstala nevyjasněna. Kočka se léčila postupně na dvou různých pracovištích a podstoupila i chirurgický zákrok a transfuzi krve.

Slasti a strasti aneb ze života revizní komise

Revizní komisi, jejímu složení, činnosti a povinnostem je věnován paragraf 15 zákona č. 381/91 Sb. o KVL. Zmíněné si můžete najít a přečíst na webu.

Případ výkonu úřední pravomoci

Následující soudnička ukazuje, že motivace chovatelů k podání stížnosti k revizní komisi Komory jsou mimořádně různorodé. V některých případech jsou i natolik stěží vysvětlitelné a stěžovatelem nejasně formulované, že kontrolní orgán Komory váhá, zda správně pochopil podstatu věci.

Mastičková story

Stížnost, která je dnešním námětem soudničky, byla poslána e-mailem prezidentovi KVL, viceprezidentce KVL a na sekretariát KVL. Stížnost se týkala ošetření a léčby křečka a podával ji přítel majitelky zvířete, který se osobně návštěvy veterinárního pracoviště neúčastnil.

Případ roztrženého karpu

Revizní komise obdržela stížnost na veterinárního lékaře, kterého majitelka zavolala v podvečer jednoho jarního dne k čerstvému úrazu.

Případ nemajetného seniora

Revizní komise obdržela žádost o prošetření činnosti veterinárního lékaře A, který kastroval fenu labradora, jejíž chovatelkou byla matka stěžovatele. Stěžovatel vyjadřoval značné rozhořčení nejen nad způsobem provedení operace, ale i nad podmínkami, v nichž veterinární lékař A praxi vykonává.

Útulková agrese

RK byla doručena stížnost na veterinárního lékaře, který provedl v útulku dle stěžovatelky bezdůvodně eutanazii zdravého psa. Stěžovatelka byla občasnou venčitelkou útulkových zvířat.

Falešná veterinářka

Před několika dny proběhla v médiích zpráva o falešném pediatrovi, který měl doma rozpis služeb v nemocnici. Jako falešní advokáti zastupují klienty i před soudy, tak i v naší profesi se najdou podvodníci vydávající se za veterinární lékaře.

Případ mastné intoxikace

Revizní komise obdržela podnět k prošetření zákonnosti postupu veterinárního lékaře, který doporučil k léčbě kocoura krém Infectoscab (5% krém), obsahující pyretroidy. Podnět podával právní zástupce stěžovatelky, který sdělil, že stěžovatelka bude řešit finanční nároky po civilní linii, ale zároveň požaduje, aby podnět projednala i revizní komise komory a pokud zjistí, že postup lékaře odporuje zákonu či stavovskému předpisu, iniciovala zahájení disciplinárního řízení.

Případ salónní stomatologie

Revizní komise obdržela podnět veterinárního lékaře, který na facebookových stránkách salónu pro psy nalezl popis odstranění zubního kamene u psa bez narkózy, které se v tomto salónu provádí.